Thông báo kế hoạch bảo vệ ĐATN bậc Đại học liên thông khóa 2013-2015

THÔNG BÁO 
(V/v bảo vệ ĐATN bậc Đại học liên thông khóa 2013-2015)

Căn cứ quyết định số 47/QĐ-ĐHXDMT ngày 01/7/2015 của Chủ tịch hội đồng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng hệ VLVH, hệ liên thông năm 2015 về việc giao Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên bậc đại học hệ liên thông khóa 2013-2015. 

Căn cứ Quyết định số 390/QĐ-ĐHXDMT ngày 22 tháng 10 năm 2015 của Chủ tịch Hội đồng thi và xét tốt nghiệp CĐLT hình thức VLVH năm 2015 về việc thành lập các Tiểu ban chấm đồ án tốt nghiệp bậc đại học liên thông Khóa 2013-2015;

Khoa xây dựng trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây thông báo đến sinh viên về việc bảo vệ ĐATN như sau:

1. Thời gian bảo vệ ĐATN: Bắt đầu vào lúc 7h30 ngày 21 và 22 tháng 11 năm 2015.

2. Địa điểm: Tầng 3 nhà H. Đ/c: Số 20B đường Phó Cơ Điều – Phường 3 – TP Vĩnh Long – tỉnh Vĩnh Long.

3. Sinh viên cần lưu ý một số nội dung sau:
- Sinh viên nhận lại Đồ án tốt nghiệp tại Khoa xây dựng ngày 18/11/2015
- Đồ án sau khi nhận về sinh viên tuyệt đối không được chỉnh sửa nội dung trước khi bảo vệ. 
- Tất cả sinh viên có mặt tại phòng H 3.1 lúc 7h15 ngày 21/11/2015 để nghe triển khai mội số nội dung cần thiết.

Đề nghị sinh viên thực hiện bảo vệ Đồ án tốt nghiệp đúng thời gian và địa điểm như trên.


Vĩnh Long, ngày 12 tháng 11 năm 2015

KHOA XÂY DỰNG 
 
 
           

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  TUYỂN SINH 2019  
     Khoa Lý luận Chính trị    Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh  
     Khoa Xây dựng    Phương thức xét tuyển  
     Khoa Kiến trúc    Thi năng khiếu  
     Khoa Kinh tế    Xét tuyển trực tuyến theo Học bạ  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    Tra cứu kết quả  
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên    Lịch thi THPT Quốc gia  
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  
 
     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    Tư vấn tuyển sinh
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    Hotline: (0270)3825903
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện    Email : tuyensinh@mtu.edu.vn  
           

Copyright  © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel : (0270) 3823657, 3825903 - Fax: (0270) 3827457
Email : banbientap@mtu.edu.vn