THÔNG BÁO 
THÔNG BÁO
(V/v: Chuyển đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu của thẻ BHYT)

Ban Giám Hiệu trường đã thông báo công văn số 34/TB-ĐHXDMT vào ngày 12 tháng 02 năm 2014 về việc chuyển đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu bảo hiểm y tế tới thời điểm hiện nay còn một số lớp chưa nộp lại thẻ BHYT đề nghị GVCN đôn đốc các lớp trưởng tiếp tục thu BHYT.
 


     Nội quy sử dụng phòng học, phòng vẽ.    
     Quy chế sử dụng điện    
     Nội quy nhà khách    
   
 Nội quy quản lý và sử dụng nhà công vụ    
Đang online: 85

Số lượt truy cập: 3959382


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 070. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 070. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com