THÔNG BÁO 

THÔNG BÁO
Về việc vị trí để xe sinh viên

Nhằm bảo quản xe được tốt, đảm bảo an toàn xe cho sinh viên khi tham gia học tập, sinh hoạt tại Trường.

>> Chi tiết
     Nội quy sử dụng phòng học, phòng vẽ.    
     Quy chế sử dụng điện    
     Nội quy nhà khách    
   
 Nội quy quản lý và sử dụng nhà công vụ    Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com