Trang chủ trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Đây là trang web của trường đhxd miền tây

Đây là trang web của trường đhxd miền tây

Trang chủ trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy 2019

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2019
Mã trường: MTU
Tên trường : Trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Địa chỉ : Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Website : www.mtu.edu.vn

Email : quanlydaotao@mtu.edu.vn ;  tuyensinh@mtu.edu.vn

Facebook : https://www.facebook.com/tuyensinh.mtu.edu.vn

Điện thoại : (0270) 3825903, 3839768;         Fax: (0270) 3827457

Nơi nhận hồ sơ: Phòng Tư vấn tuyển sinh - Trường Đại học Xây dựng Miền Tây,
   Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long


1. NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

TT

Ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu tuyển sinh 2019

I

Đại học chính quy 

530

1

Kỹ thuật Xây dựng

(Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)

7580201

250

2

Kiến trúc
- Chuyên ngành Kiến trúc công trình
- Chuyên ngành Nội thất
- Chuyên ngành Đồ họa Kiến trúc

7580101

100

3  Kế toán  7340301 80

4

Quản lý Đô thị và Công trình

7580106

25

5

Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông
(Chuyên ngành Xây dựng cầu đường)

7580205

25

6

Kỹ thuật Cấp thoát nước

7580213

25

7

Kỹ thuật Môi trường

7520320

25

II

Đại học liên thông chính quy 

60

1

Kỹ thuật Xây dựng

(Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)

7580201

2 Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông
 (chuyên ngành Xây dựng Cầu đường)
7580205  

3

Kỹ thuật Cấp thoát nước

7580213

 >> Chi tiết
 III  Đại học Vừa làm vừa học 60
>> Chi tiết
IV  Sau Đại học  
   Tuyển sinh Cao học các ngành xem tại đây  
 V  Cao đẳng chính quy 100
1  Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng  6510104 50
2  Công nghệ Kỹ thuật Tài nguyên nước  6510422 50


2. TỔ HỢP XÉT TUYỂN

TT

Ngành

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Mã tổ hợp

1

Kỹ thuật Xây dựng

(Chuyên ngành Xây dựng DD&CN)

7580201

Toán - Vật lí - Hóa học

A00

Toán - Vật lí - Tiếng Anh

A01

Toán - Hóa học - Sinh học

B00

Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh

D01

2

Kiến trúc

- Kiến trúc Công trình

- Kiến trúc Nội thất

- Đồ họa Kiến trúc

7580101

Toán - Vật lí - Vẽ mỹ thuật

V00

Toán - Ngữ văn - Vẽ mỹ thuật

V01

Toán -Tiếng Anh- Vẽ mỹ thuật

V02

Toán - Hóa học - Vẽ mỹ thuật

V03

3

Quản lý Đô thị và Công trình

7580106

Toán - Vật lí - Vẽ mỹ thuật

V00

Toán - Ngữ văn - Vẽ mỹ thuật

V01

Toán - Vật lí - Hóa học

A00

Toán - Vật lí - Tiếng Anh

A01

4

Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông

(Chuyên ngành xây dựng Cầu - Đường)

7580205

Toán - Vật lí - Hóa học

A00

Toán - Vật lí - Tiếng Anh

A01

Toán - Hóa học – Sinh  học

B00

Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh

D01

5

Kỹ thuật Cấp thoát nước

7580213

Toán - Vật lí - Hóa học

A00

Toán - Vật lí - Tiếng Anh

A01

Toán - Hóa học - Sinh học

B00

Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh

D01

6

Kỹ thuật Môi trường

7520320

Toán - Vật lí - Hóa học

A00

Toán - Vật lí - Tiếng Anh

A01

Toán - Hóa học - Sinh học

B00

Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh

D01

7

Kế toán

7340301

Toán - Vật lí - Hóa học

A00

Toán - Vật lí - Tiếng Anh

A01

Ngữ văn - Địa lí - Tiếng Anh

D15

Ngữ văn - Lịch sử - Tiếng Anh

D143. HÌNH THỨC TUYỂN SINH VÀ TIÊU CHÍ XÉT TUYỂN

3.1 Xét tuyển từ kết quả thi THPT quốc gia

3.1.1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ

a. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào bằng ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu (điểm sàn) do Nhà trường quy định

b. Điều kiện nhận hồ sơ

- Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn hoặc bằng điểm xét;

- Điểm của từng môn trong tổ hợp xét tuyển phải > 1,0 điểm.


3.1.2. Nguyên tắc xét tuyển

- Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên

- Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định;

- Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Toán cao nhất, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp của từng tổ hợp.


3.2. Xét tuyển từ kết quả học tập THPT (học bạ)

3.2.1 Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ

- Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Tổng điểm trung bình chung 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển của 3 năm THPT (lớp 10, 11, 12) hoặc điểm tổng kết của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển năm lớp 12 phải lớn hơn hoặc bằng 18,0 điểm.

- Mỗi môn phải ≥ 5,0 điểm.

3.2.2. Nguyên tắc xét tuyển

- Điểm xét tuyển = TBC môn 1 + TBC môn 2 + TBC môn 3 + Điểm ưu tiên

- Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định;

- Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Toán cao nhất, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp của từng tổ hợp.


3.3. Thi tuyển kết hợp với xét tuyển (hình thức này áp dụng cho ngành Kiến trúc, Quản lý Đô thị và Công trình)

3.3.1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ khi xét từ kết quả thi THPT quốc gia

- Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Điểm môn Vẽ mỹ thuật ≥ 5,0 điểm.

- Tổng điểm 3 môn (2 môn văn hóa thuộc tổ hợp xét tuyển và điểm Vẽ mỹ thuật): 

* Đối với sử dụng kết quả thi THPT quốc gia: Phải lớn hơn hoặc bằng ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu (điểm sàn) do Nhà trường quy. Điểm của từng môn văn hóa trong tổ hợp xét tuyển phải > 1,0 điểm.

* Đối với sử dụng kết học tập THPT (học bạ): Phải lớn hơn hoặc bằng 18,0 điểm. Điểm của từng môn phải ≥ 5,0 điểm.

3.3.2. Nguyên tắc xét tuyển

- Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên

- Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định;

- Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Vẽ Mỹ thuật cao nhất, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp của từng tổ hợp.

3.4 Thời gian, hình thức, lệ phí đăng ký

3.4.1. Đăng ký dự thi môn năng khiếu

- Các đợt thi tuyển dự kiến vào các ngày 04, 05 hàng tháng, tổ chức thi tuyển cho đến khi đủ chỉ tiêu;

- Môn Vẽ mỹ thuật lấy từ kết quả thi tuyển tại Trường ĐHXD Miền Tây hoặc từ điểm thi, sơ tuyển ở các trường đại học khác;

- Địa điểm thi tuyển: tại Trường Đại học Xây dựng Miền Tây

- Môn Vẽ mỹ thuật: Vẽ đầu tượng.

*Cách thức nộp hồ sơ

   Cách thức nộp hồ sơ

Theo 1 trong 2 cách:

-  Nộp trực tiếp tại Phòng Tư vấn tuyển sinh - Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, địa chỉ số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

- Qua Bưu điện chuyển phát nhanh (theo địa chỉ trên).

   Hồ sơ đăng ký
 
 1). Phiếu đăng ký thi môn Vẽ mỹ thuật, tải tại đây

 2). Hai tấm hình 4x6 (ghi rõ họ tên, ngày sinh sau mỗi tấm hình)

 3). Phong bì dán tem, ghi chính xác địa chỉ người nhận (đối với thí sinh không đăng ký nhận Giấy báo dự thi trực tiếp tại trường)


3.4.2 Đăng ký xét tuyển

* Đối với thí sinh xét tuyển từ kết quả thi THPT quốc gia để xét tuyển. Thí sinh có thể chọn 1 trong 2 cách sau:

- Đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển qua mạng tại Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố;

- Đăng ký tại trường Đại học Xây dựng Miền Tây: Thí sinh trực tiếp đăng ký trên máy tính với sự hướng dẫn, tư vấn của cán bộ tư vấn tuyển sinh.

- Thời gian: Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo

*Đối với thí sinh xét tuyển từ kết quả học THPT (học bạ)

- Thời gian nhận hồ sơ bắt đầu từ 26/3/2019.

- Đăng ký hồ sơ trực tiếp tại trường, theo mẫu tại đây. Hoặc đăng ký trực tuyến tại đây

- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện bằng hình thức chuyển phát nhanh. Hồ sơ gồm:

1) Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường, theo mẫu.

2) Bản sao học bạ THPT (có chứng thực);

3) Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT (có chứng thực) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (có thể nộp bổ sung sau khi trúng tuyển);

4) Bản sao giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có, có chứng thực);

5) 02 phong bì dán tem có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của học sinh;

6) 02 ảnh màu 4x6 (Trong thời hạn 6 tháng, ghi họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh ở mặt sau ảnh);

3.4.3 Thời gian công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3.4.4. Thời gian nhập học: Dự kiến bắt đầu từ ngày 26/8/2019.
3.4.5. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển


Miễn phí lệ phí xét tuyển và thi tuyển


4. CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VÀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC


4.1 Chính sách ưu tiên và tuyển thẳng:

Các thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên đối tượng, khu vực, tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế hiện hành.

4.3. Chính sách hỗ trợ:

- Nhà trường hỗ trợ miễn phí 400 chỗ ở KTX/năm cho sinh viên  năm nhất đăng ký trước và có kết quả tốt (khi thí sinh đăng ký tham gia xét tuyển).

- Cấp học bổng 6.000.000đ để đào tạo tiếng anh đạt trình độ B1 (khung CEFR) và công nghệ thông tin cơ bản.

- Hằng năm nhà trường dành gần 3 tỷ đồng từ quỹ học bổng cấp cho sinh viên có thành tích cao trong học tập, có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách.


5. LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

- Liên kết với Trường Đại học Kiến trúc TP. HCM đào tạo thạc sỹ các ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

- Liên kết với Học viện Tài chính đào tạo thạc sỹ các ngành: Tài chính ngân hàng, Quản lý kinh tế, Kế toán.

- Liên kết với Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng đào tạo thạc sỹ ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.

6. ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG NHÂN NGẮN HẠN

6.1. Bồi dưỡng nghiệp vụ:

- Giám sát thi công; - Chỉ huy trưởng công trình

- Đào tạo ngoại ngữ-Tin học; - Giáo dục định hướng xuất khẩu lao động.

6.2. Bồi dưỡng, sát hạch nâng bậc thợ các ngành

- Nề hoàn thiện; - Cốt thép - Hàn; - Điện - Nước.
Thông tin liên hệ tư vấn tuyển sinh:

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Phòng Tư vấn tuyển sinh: (0270) 3 825 903

- Phòng Quản lý Đào tạo : (0270) 3 839 768

- Email : tuyensinh@mtu.edu.vn


Tổ công tác chuyên trách: 
 

TT

Họ và tên 

Điện thoại 

Email

1

 Huỳnh Quốc Huy

 0918.534.355

 huynhquochuy@mtu.edu.vn

2

 Nguyễn Ngọc Minh Thông

0939.712.127

nguyenngocminhthong@mtu.edu.vn

3  Huỳnh Thị Ngọc Thơ 0988.897.176  huynhthingoctho@mtu.edu.vn