Bộ môn Kết cấu công trình

KHOA XÂY DỰNG
Địa chỉ liên hệ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long 

 Bộ môn Kết cấu công trình

STT

Họ & Tên

Chức vụ

Học vị

1    Nguyễn Ngọc Thanh Trưởng Bộ môn  Thạc sĩ Xây dựng
2     Trương Mỹ Phẩm Phó Trưởng
khoa
Thạc sĩ Xây dựng
3     Phạm Quốc Anh Giảng viên Thạc sĩ Xây dựng
4     Lâm Văn Ánh  Giảng viên Thạc sĩ Xây dựng
5     Ngô Trung Chánh Giảng viên Thạc sĩ Xây dựng
6     Bùi Ngọc Dũng Giảng viên Thạc sĩ Xây dựng
7     Mai Thị Hoa
Giảng viên
Thạc sĩ Xây dựng
    Hồ Nguyễn Tân Thuấn  Giảng viên Thạc sĩ Xây dựng (NCS)
9     Cao Văn Tuấn  Giảng viên Thạc sĩ Xây dựng
10     Nguyễn Hữu Nghĩa Giảng viên Thạc sĩ Xây dựng
11     Nguyễn Doãn Nội Giảng viên  Thạc sĩ Xây dựng
12      Trương Quốc Khang Giảng viên  Thạc sĩ Xây dựng
 13     Nguyễn Tấn Nô Giảng viên  Thạc sĩ Xây dựng
  14       Nguyễn Minh Trung Thư ký khoa  
 15      Huỳnh Quốc Huy Giảng viên KN Thạc sĩ Xây dựng 

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com