Bộ môn Kết cấu công trình

KHOA XÂY DỰNG
Địa chỉ liên hệ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long 

 Bộ môn Kết cấu công trình

TT Họ và tên  Chức vụ Trình độ CM
1 Vũ Duy Thắng Trưởng Bộ môn TS. Cơ kỹ thuật
2 Trương Mỹ Phẩm P. Trưởng khoa  ThS Xây dựng 
3 Nguyễn Ngọc Thanh  Giảng viên ThS Xây dựng
4 Phạm Quốc Anh Giảng viên
ThS Xây dựng
5 Lâm Văn Ánh Giảng viên ThS Xây dựng
6 Trương Quốc Khang Giảng viên ThS Xây dựng
7 Ngô Trung Chánh Giảng viên ThS Xây dựng
8 Bùi Ngọc Dũng Giảng viên ThS Xây dựng
9 Mai Thị Hoa Giảng viên ThS Xây dựng
10 Hồ Nguyễn Tân Thuấn Giảng viên ThS Xây dựng (NCS)
11 Cao Văn Tuấn Giảng viên ThS Xây dựng
12 Nguyễn Hữu Nghĩa Giảng viên ThS Xây dựng
13 Nguyễn Doãn Nội Giảng viên ThS Xây dựng
14 Nguyễn Tấn Nô Giảng viên ThS Xây dựng
15 Nguyễn Minh Trung Thư ký khoa
16 Huỳnh Quốc Huy Giảng viên ThS Xây dựng
Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn