KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Khoa Khoa học Cơ bản được thành lập theo Quyết định 80/QĐ-ĐHXD ngày 19 tháng 03 năm 2012 Hiệu Trưởng Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây.

Tổng số: 20 giảng viên; - Nam: 14 GV - Nữ: 06 GV

Trình độ thạc sĩ, đang học thạc sĩ: 16 GV (nghiên cứu sinh: 01 GV)

Trình độ đại học: 04 GV

Đảng viên: 07 GVĐang online: 119

Số lượt truy cập: 4711523


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com