Biểu trưng
Trường Đại học Xây dựng Miền TâyĐang online: 102

Số lượt truy cập: 5611969

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Khoa Khoa học Cơ bản được thành lập theo Quyết định 80/QĐ-ĐHXD ngày 19 tháng 03 năm 2012 Hiệu Trưởng Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây.


Số lượng:

17 Giảng viên 

Trình độ thạc sĩ:

17/17 

 Nghiên cứu sinh:

02

 Đảng viên:

10

 Giảng viên nữ:

04

 Giảng viên nam:

13


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3 825 903 - 3 823 657 - 3 839 768     Fax: (0270) 3 827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn