Đang online: 125

Số lượt truy cập: 4711530


HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂYCHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
TS. LÊ HIẾN CHƯƠNG.


DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

TT Họ và tên Chức vụ  đơn vị công tác   Chức danh HĐ
1 Bà ThS. Nguyễn Thị Trang
Trưởng bộ môn Nguyên lý cơ bản Chủ nghĩa Mác - Lênin
 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Thư ký
2 Ông TS. Lê Ngọc Cẩn
Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Thành viên
3 Ông TS. Lê Trung Thành
Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường
Bộ Xây dựng
Thành viên
4 Ông ThS. Nguyễn Thanh Hải  Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Miền Nam Thành viên
5 Ông KS. Hoàng Vĩnh Toàn  Phó cục trưởng Cục Công tác Miền Nam Thành viên
6 Ông TS. Chung Bắc Ái
 Phó Hiệu trưởng
Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM
Thành viên
7
Ông TS. Nguyễn Văn Chiếu
Phó Hiệu trưởng
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Thành viên
8
Ông TS. Nguyễn Văn Xuân
Phó Hiệu trưởng
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Thành viên
9
Ông ThS. Lê Tấn Truyền
 Phó Bí thư Đảng ủy,
 Trưởng phòng Tổ chức hành chính
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Thành viên
10
Ông ThS. Nguyễn Hồng Hải
Chủ tịch Công đoàn trường
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Thành viên
11
Ông ThS. Nguyễn Văn Sau
Bí thư Đoàn trường
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Thành viên
12
Ông ThS. Lâm Ngọc Quý
Giảng viên Khoa Xây dựng
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Thành viên
13
Bà ThS. Nguyễn Thị Phượng
Phó Trưởng khoa Kinh tế
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Thành viên
14
Bà ThS. Võ Thị Lệ Thi
Giảng viên Khoa Kiến trúc
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Thành viên

Về nguồn chiến khu D, vườn quốc gia Cát Tiên, đập thủy điện Trị An

Được sự chấp thuận của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường, theo chương trình hoạt động trong năm của Hội Cựu Chiến binh Trường ĐHXD Miền Tây. Ngày 17 tháng 12 năm 2015, Hội CCB nhà trường kết hợp cùng Khoa Lý luận Chính trị tổ chức chuyến về nguồn tại khu ủy Miền Đông Nam bộ. Chuyến về nguồn kéo dài 2 ngày từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 12 năm 2015, ngoài thăm khu ủy Miền Đông Nam bộ, đoàn còn tham quan nhà mày thủy điện Trị An và rừng quốc gia Nam Cát Tiên.BÁO CÁO 
Công tác Hội cựu chiến binh Trường ĐHXD Miền Tây năm 2014

Thực hiện kế hoạch số 19/KH-CCB ngày 30 tháng 09 năm 2014 về việc kiểm tra công tác Hội năm 2014 (đợt 2). Ban chấp hành Hội CCB trường ĐHXD Miền tây báo cáo kết quả thực hiện những nội dung chính của Hội CCB trong năm 2014.Tổng kết 5 năm hội Cựu Chiến binh

BÁO CÁO TỔNG KẾT

PHONG TRÀO THI ĐUA
“ CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU ” 5 NĂM 
&
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ,
TIÊU CHÍ THI ĐUA 5 NĂM (2009-2014)

 >> Chi tiết  Về NguồnNhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống 69 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944-22/12/2013) và 24 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2013), Nhà trường tổ chức cho Hội Cựu Chiến binh về nguồn phía Đông Bắc của Tổ quốc từ ngày 4/12/2013 đến ngày 10/12/2013, tham gia chuyến về nguồn có các Thầy trong Ban giám hiệu, các tổ chức đoàn thể; Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và toàn thể Hội cựu chiến binh nhà trường, đây là hoạt động chính trị của Hội cựu chiến binh nhà trường trong đợt về nguồn tham quan các khu di tích lịch sử, thể hiện tình cảm và đạo lý uống nước nhớ nguồn tốt đẹp của dân tộc

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com