Thông tin liên hệ
Địa chỉ: TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY
20B Phó Cơ Điều, Phường 3, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3 823 657
Fax: (0270) 3 827 457
Email: mtu@mtu.edu.vn
Website: www.mtu.edu.vn
 
   PHÒNG, BAN TRỰC THUỘC
    Phòng Quản lý Đào tạo
Địa chỉ : 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long

Điện thoại: (0270) 3839768

Email : quanlydaotao@mtu.edu.vn

 
 Tổ chuyên trách Tư vấn Tuyển sinh


Điện thoại: (0270) 3825903 - 0988 897 176

Email : tuyensinh@mtu.edu.vn

   Phòng Công tác Chính trị sinh viên
Địa chỉ : 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long

Điện thoại: (0270) 3828596

Email : phongctctsv@mtu.edu.vn

   Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
Địa chỉ : 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long

Điện thoại: (0270) 3828598

Email : phongktdbcl@mtu.edu.vn

   Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế
Địa chỉ : 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long

Điện thoại: (0270) 3843821

Email : nckh-htqt@mtu.edu.vn

   Phòng Tổ chức - Hành chính
Địa chỉ : 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long

Điện thoại: (0270) 3823657 - Fax: (0270) 3827457

Email : tochuchanhchinh@mtu.edu.vn


   Phòng Tài chính - Kế toán
Địa chỉ : 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long

Điện thoại: (0270) 3826119

Email : phongtckt@mtu.edu.vn

   Phòng Quản trị và Thiết bị
Địa chỉ : 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long

Điện thoại: (0270) 3820746

Email : phongqttb@mtu.edu.vn

    TRUNG TÂM TRỰC THUỘC
   Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ xây dựng và đào tạo thường xuyên
Địa chỉ
: 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long

Điện thoại: (0270) 3828597

Email : ttdttx@mtu.edu.vn
   Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
Địa chỉ : 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long

Điện thoại: (0270) 3842232 - Fax: (0270) 3827457

Email : ttnnth@mtu.edu.vn

   Trung tâm Tư vấn xây dựng  
Địa chỉ : 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long

Điện thoại: (0270) 3842244 - Fax: (0270) 3842244

MST : 1500235957-001

Email : tttvxd@mtu.edu.vn

   Trung tâm thí nghiệm Xây dựng và Môi trường
Địa chỉ : 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long

Điện thoại: 0913 728 374 (Mr. Tiến)

Email : tttnxd-mt@mtu.edu.vn

   Trung tâm Thông tin - Thư viện
Địa chỉ : 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long

Điện thoại: 0797 224 177 (Mrs. Đào)

Email : thuvien@mtu.edu.vn

    BAN QUẢN TRỊ WEBSITE
   Quản trị Website  
Địa chỉ : 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long 

Điện thoại: (0270) 3839768

Email : banbientap@mtu.edu.vn


NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN


TUYỂN SINH ĐẠI HỌC
CHÍNH QUY NĂM 2021

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC (LIÊN KẾT)
TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2
(LIÊN KẾT)
TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TỪ XA
(LIÊN KẾT)
 Tuyển sinh liên thông Đại học
 > Tuyển sinh các ngành: Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật Giao thông, Cấp thoát nước 
 
 Nghiệp vụ Xây dựng
 > Giám sát thi công, Dự toán công trình 
    > Điểm tin
    > Thông tin tốt nghiệp

   Đang online: 187

   Số lượt truy cập: 9761997

    TRI ÂN CÁC NHÀ TÀI TRỢ HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN - NĂM HỌC 2020 - 2021

      ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
      Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
      Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
      Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
      Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
      Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
        Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
        Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
    
        Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  TUYỂN SINH 2020  
        Khoa Lý luận Chính trị    Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh  
        Khoa Xây dựng    Phương thức xét tuyển  
        Khoa Kiến trúc    Thi năng khiếu  
        Khoa Kinh tế    Xét tuyển trực tuyến theo Học bạ  
        Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    Tra cứu kết quả  
        Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên    Lịch thi THPT Quốc gia  
        Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  
    
        Trung tâm Tư vấn Xây dựng    Tư vấn tuyển sinh
    
        Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    Hotline: (0270)3825903
    
        Trung tâm Thông tin - Thư viện    Email : tuyensinh@mtu.edu.vn  
              

   Copyright  © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
   Tel : (0270) 3823657, 3825903 - Fax: (0270) 3827457
   Email : banbientap@mtu.edu.vn