Đang online: 335

Số lượt truy cập: 15557605


 STT SỐ HIỆU NGÀY BAN HÀNH  TÊN VĂN BẢN  TẢỈ VỀ
1 196/QĐ-ĐHXDMT 19/04/2023  Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHXD Miền Tây   
2 60/QĐ-ĐHXDMT  15/02/2023  Quyết định ban hành Quy chế tuyển sinh Đại học 
3 194/QĐ-ĐHXDMT   19/04/2023  Quyết định ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ. 
4 183/QĐ-ĐHXDMT
 12/4/2023  Quy định Đào tạo trình độ Đại học của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây.
5 379/QĐ-ĐHXDMT
20/7/2023  Chế độ làm việc của Giảng viên Trường ĐHXD Miền Tây ban hành ngày 20/7/2023.
6 321/QĐ-ĐHXDMT
03/09/2019  Ban hành Quy định công tác Cố vấn học tập của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây.
7 438/QĐ-ĐHXDMT 19/10/2018  Quy định quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử (Email) công vụ của trường Đại học Xây dựng Miền Tây.

 Hướng dẫn sử dụng Email công vụ của trường Đại học Xây dựng Miền Tây.
8 741/QĐ-BXD  30/08/2019   Quyết định thành lập Hội đồng Trường Đại học Xây dựng (ĐHXD) Miền Tây nhiệm kỳ 2019-2024.
9 1461/QĐ-BXD  17/11/2020   Quyết định công nhận bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Trường ĐHXD Miền Tây nhiệm kỳ 2019-2024.
10 77/QĐ-CEA.UD  25/05/2018  Quyết định về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và cấp Giấy chứng nhận kiểm định CLGD cho Trường ĐHXD Miền Tây.
11 39/QĐ-CEA.UD
 04/02/2021  Quyết định về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo và cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Kỹ thuật Xây dựng, Trường ĐHXD Miền Tây.
12 343/QĐ-ĐHXDMT  17/10/2018  Quy chế tổ chức hoạt động Trường ĐHXD Miền Tây.
13 148/QĐ-ĐHXDMT  28/05/2019  Quy chế Chi tiêu nội bộ.
14 286/QĐ-ĐHXDMT
26/08/2019   Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động viên chức quản lý thuộc Trường ĐHXD Miền Tây.
15  285/QĐ-ĐHXDMT  26/08/2019  Quy định về tiêu chuẩn chức danh viên chức quản lý các đơn vị trực thuộc Trường ĐHXD Miền Tây.  
16  489/QĐ-ĐHXDMT 29/11/2019   Quy định thực hiện chương trình ngày công tác xã hội đối với sinh viên đại học hệ chính quy.
17 109/QĐ-ĐHXDMT  29/04/2020   Quy định Đảm bảo chất lượng Trường ĐHXD Miền Tây.  
18 180/QĐ-ĐHXDMT 30/06/2020   Quy chế công tác văn thư của Trường ĐHXD Miền Tây.  
19 393/QĐ-ĐHXDMT 10/11/2020   Quy định về xuất bản Thông tin Khoa học và Giáo dục Trường ĐHXD Miền Tây.  
20 33/QĐ-ĐHXDMT  21/01/2021   Quy định về quản lý Khoa học và Công nghệ trong Trường ĐHXD Miền Tây.  
21 86/QĐ-ĐHXDMT  25/02/2021   Quy định Chế độ làm việc của giảng viên Trường ĐHXD Miền Tây.  
22 06/NQ-HĐTr  20/08/2021   Nghị quyết ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường ĐHXD Miền Tây.  
23 550/QĐ-ĐHXDMT  26/11/2021   Quy chế chi tiêu nội bộ.  
24 465/QĐ-ĐHXDMT  15/10/2021   Quy định đào tạo trình độ đại học.  
25 621/QĐ-ĐHXDMT  22/12/2021   Quy định tổ chức thi kết thúc học phần (Offline).  
26 622/QĐ-ĐHXDMT  22/12/2021   Quy định tổ chức thi kết thúc học phần (Online).  
27 33/QĐ-ĐHXDMT  21/01/2021   Quy định về quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ.  
28 502/QĐ-ĐHXDMT  05/09/2023   Quy định đảm bảo chất lượng.  
29 109/QĐ-ĐHXDMT  29/04/2020   Quy định đảm bảo chất lượng  
30 01/NQ-HĐTr  15/03/2023   Nghị quyết ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường ĐHXD Miền Tây.  
31 342/QĐ-ĐHXDMT  30/06/2023   Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây.  
32 465/QĐ-ĐHXDMT  11/08/2023   Quy định về quản lý Khoa học và Công nghệ trong Trường ĐHXD Miền Tây.  

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Lý luận Chính trị    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Xây dựng    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kiến trúc      
     Khoa Kinh tế  
 
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên      
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn