Bộ môn Cơ học ứng dụng

KHOA XÂY DỰNG
Địa chỉ liên hệ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long 

 Bộ môn Cơ học ứng dụng

STT

Họ & Tên

Chức vụ

Học vị

1

    Phạm Hồng Hạnh
Trưởng bộ môn Thạc sĩ Xây dựng (NCS)
2     Thạch Sôm Sô Hoách Phó Trưởng Khoa
Thạc sĩ Xây dựng
3     Trần Thị Ngọc Hoa Giảng viên Thạc sĩ Xây dựng
4     Lê Trọng Long Giảng viên Thạc sĩ Xây dựng
5     Trần Lan Phương Thảo Giảng viên Thạc sĩ Xây dựng
6     Nguyễn Thanh Trúc Giảng viên Thạc sĩ Xây dựng
7     Lương Thị Bảo Yến Giảng viên Thạc sĩ Xây dựng
8     Võ Thị Tố Trinh Giảng viên Thạc sĩ Xây dựng
9     Phạm Duy Quân Giảng viên KN Thạc sĩ Xây dựng
10     Trần Thị Thùy Linh Giảng viên KN  Thạc sĩ Xây dựng
11     Lê Thị Thu Hằng
Giảng viên KN  Thạc sĩ Xây dựngCopyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com