Bộ môn Cơ học ứng dụng

KHOA XÂY DỰNG
Địa chỉ liên hệ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long 

 Bộ môn Cơ học ứng dụng

TT Họ và Tên Chức vụ Trình độ CM
1
Phạm Hồng Hạnh Trưởng BM ThS Xây dựng
2 Thạch Sôm Sô Hoách  P. Trưởng khoa ThS Xây dựng
3 Trần Thị Ngọc Hoa Giảng viên ThS Xây dựng
4 Lê Trọng Long Giảng viên ThS Xây dựng
5 Trần Lan Phương Thảo Giảng viên ThS Xây dựng
6 Nguyễn Thanh Trúc Giảng viên ThS Xây dựng
7 Lương Thị Bảo Yến Giảng viên ThS Xây dựng
8 Võ Thị Tố Trinh Giảng viên ThS Xây dựng
9 Lâm Thanh Quang Khải Giảng viên ThS Xây dựng (NCS)
10 Cao Quốc Khánh Giảng viên ThS Xây dựng
11 Phạm Duy Quân Giảng viên KN ThS Xây dựng
12 Trần Thị Thùy Linh Giảng viên KN ThS Xây dựng
13 Lê Thị Thu Hằng Giảng viên KN ThS Xây dựng
Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn