Thông báo nhận Đồ án tốt nghiệp Đợt 1 - 2018 (10/04/2018)

THÔNG BÁO
NHẬN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Thông báo xét duyệt đề tài ĐATN bậc đại học chính qui (03/04/2017)Thông báo xét duyệt đề tài ĐATN bậc đại học chính qui khóa 2012-2017 Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng

12

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3 825 903 - 3 823 657      Fax: (0270) 3 827 457


Wedmaster: thong@mtu.edu.vn