KHOA KINH TẾ


Địa chỉ liên hệ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long 
Email: huonggc@gmail.com

Khoa Kinh tế Trường Đại học Xây dựng Miền tây được thành lập trên cơ sở Bộ môn Kinh tế Trường Cao đẳng Xây dưng Miền tây tháng 3 năm 2008.

Ngày 15 tháng 12 năm 2009 thành lập Khoa Kinh tế Trường Cao đẳng Xây dựng Miền tây theo Quyết định số /QĐ-BXD ngày 02/12/2009 của Bộ Xây dựng.

Ngày 19 tháng 03 năm 2012 thành lập khoa Kinh tế Trường Đại học Xây dưng Miền tây trên cơ sở Khoa Kinh tế Trường Cao đẳng Xây dưng miền tây. Quyết định số 84/QĐ/ĐHXDMT của Hiệu Trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây.

Khoa Kinh tế có nhiệm vụ quản lý và giảng dạy các môn học chuyên ngành Kế toán và môn Kinh tế xây dựng, Quản trị Doanh nghiệp ngành xây dựng.

Cơ cấu tổ chức của khoa hiện nay gồm có 01 Trưởng khoa, 01 Phó khoa và 02 bộ môn: Bộ môn Kế toán và Bộ môn Tài chính - Quản trị.

Đội ngũ giảng viên của khoa hiện nay có 11 giảng viên cơ hữu và 07 giảng viên kiêm nhiệm, trong đó 04 Tiến sĩ, 08 Thạc sĩ, 03 Cao học và 03 Đại học.

Qua 06 năm xây dựng và phát triển Khoa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao: 04 năm liên tục (2010 – 2013) được Bộ Trưởng Bộ Xây dựng tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.


Đang online: 48

Số lượt truy cập: 9428409


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  TUYỂN SINH 2020  
     Khoa Lý luận Chính trị    Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh  
     Khoa Xây dựng    Phương thức xét tuyển  
     Khoa Kiến trúc    Thi năng khiếu  
     Khoa Kinh tế    Xét tuyển trực tuyến theo Học bạ  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    Tra cứu kết quả  
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên    Lịch thi THPT Quốc gia  
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  
 
     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    Tư vấn tuyển sinh
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    Hotline: (0270)3825903
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện    Email : tuyensinh@mtu.edu.vn  
           

Copyright  © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel : (0270) 3823657, 3825903 - Fax: (0270) 3827457
Email : banbientap@mtu.edu.vn