KHOA KINH TẾ


Địa chỉ liên hệ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long 
Email: huonggc@gmail.com

Khoa Kinh tế Trường Đại học Xây dựng Miền tây được thành lập trên cơ sở Bộ môn Kinh tế Trường Cao đẳng Xây dưng Miền tây tháng 3 năm 2008.

Ngày 15 tháng 12 năm 2009 thành lập Khoa Kinh tế Trường Cao đẳng Xây dựng Miền tây theo Quyết định số /QĐ-BXD ngày 02/12/2009 của Bộ Xây dựng.

Ngày 19 tháng 03 năm 2012 thành lập khoa Kinh tế Trường Đại học Xây dưng Miền tây trên cơ sở Khoa Kinh tế Trường Cao đẳng Xây dưng miền tây. Quyết định số 84/QĐ/ĐHXDMT của Hiệu Trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây.

Khoa Kinh tế có nhiệm vụ quản lý và giảng dạy các môn học chuyên ngành Kế toán và môn Kinh tế xây dựng, Quản trị Doanh nghiệp ngành xây dựng.

Cơ cấu tổ chức của khoa hiện nay gồm có 01 Trưởng khoa, 01 Phó khoa và 02 bộ môn: Bộ môn Kế toán và Bộ môn Tài chính - Quản trị.

Đội ngũ giảng viên của khoa hiện nay có 11 giảng viên cơ hữu và 07 giảng viên kiêm nhiệm, trong đó 04 Tiến sĩ, 08 Thạc sĩ, 03 Cao học và 03 Đại học.

Qua 06 năm xây dựng và phát triển Khoa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao: 04 năm liên tục (2010 – 2013) được Bộ Trưởng Bộ Xây dựng tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.


Đang online: 48

Số lượt truy cập: 5789508


Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn