Hội thảo đề tài nghiên cứu khoa học Sinh viên cấp khoa - khoa Xây dựng (31/03/2017)Hội thảo đề tài nghiên cứu khoa học Sinh viên cấp khoa - khoa Xây dựng trong tháng 3 năm 2017

Sinh hoạt chuyên đề khoa xây dựng (31/03/2017)Nội dung buổi sinh hoạt chuyên đề: Giới thiệu một số quan điểm về phân tích kết cấu bê tông cốt thép ứng suất trước.

Hội thảo ứng dụng phần mềm dự toán BNSC để xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (22/03/2017)

Ngày 17/3/2017, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây phối hợp với công ty TNHH phần mềm xây dựng Bắc Nam tổ chức buổi hội thảo "Ứng dụng phần mềm dự toán BNSC để xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng".[18/3/2017]

Sinh hoạt chuyên đề Khoa Xây dựng (09/03/2017)Sinh hoạt chuyên đề: Phan Ngọc Tường Vy. BM Cầu đường. Khoa Xây dựngHội thảo đề tài NC khoa học sinh viên cấp khoa (08/03/2017)Hội thảo đề tài NC khoa học sinh viên cấp khoa. Chủ biên - Hà Thị Huyền Trân. Giảng viên HD - Trương Văn Bằng.

123

Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn