Hội thảo ứng dụng phần mềm dự toán BNSC để xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (22/03/2017)

Ngày 17/3/2017, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây phối hợp với công ty TNHH phần mềm xây dựng Bắc Nam tổ chức buổi hội thảo "Ứng dụng phần mềm dự toán BNSC để xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng".[18/3/2017]

Sinh hoạt chuyên đề Khoa Xây dựng (09/03/2017)Sinh hoạt chuyên đề: Phan Ngọc Tường Vy. BM Cầu đường. Khoa Xây dựngHội thảo đề tài NC khoa học sinh viên cấp khoa (08/03/2017)Hội thảo đề tài NC khoa học sinh viên cấp khoa. Chủ biên - Hà Thị Huyền Trân. Giảng viên HD - Trương Văn Bằng.

Các hoạt động tháng 10 của Khoa Xây dựng (13/10/2016)

Ngày 12 tháng 10 năm 2016, khoa Xây Dựng tham giam dự hội thảo “Vật liệu xây không nung - Vật liệu xanh cho công trình xây dựng vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long”  do Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam tổ chức. Buổi hội thảo có 8 chuyên đề được báo cáo.

12

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 070. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 070. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com