Bộ môn Thi công
KHOA XÂY DỰNG
Địa chỉ liên hệ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long 

 Bộ môn Thi công

STT

Họ & Tên

Chức vụ

Học vị

1  Đặng Văn Hợi Trưởng Bộ môn Thạc sĩ Xây dựng
2  Lâm Ngọc Phước Giảng viên Thạc sĩ Xây dựng
3  Lương Văn Anh Giảng viên Cao học Vật liệu XD
4  Trương Văn Bằng Giảng viên Tiến sĩ QTKD
5  Lê Đình Châu Giảng viên Thạc sĩ Xây dựng
6  Trần Thị Mỹ Hạnh Giảng viên Thạc sĩ Trắc địa
7  Lê Thanh Hòa Giảng viên KS. Cơ khí
8  Trần Quang Huy Giảng viên Cao học XD
9  Nguyễn Thế Minh Giảng viên Thạc sĩ Xây dựng
10  Lê Quốc Tiến
Giảng viên Thạc sĩ Xây dựng
11  Nguyễn Kinh Ngoan
Giảng viên
Thạc sĩ Xây dựng
12  Huỳnh Hàn Phong Giảng viên Thạc sĩ Xây dựng
13   Trần Hồng Quân Giảng viên Thạc sĩ Xây dựng
14  Đỗ Trọng Nghĩa Giảng viên Thạc sĩ Xây dựng
15  Lê Hoài Bảo
Giảng viên Thạc sĩ Xây dựng
16  Nguyễn Hòa Bình Giảng viên Thạc sĩ Xây dựng
17  Lê Tấn Truyền Giảng viên KN Thạc sĩ Xây dựng
18  Đặng Văn Tiến
Giảng viên KN Thạc sĩ Xây dựng
19  Trương Công Bằng Giảng viên KN Thạc sĩ Xây dựng
20  Nguyễn Văn Hoàn Giảng viên KN Thạc sĩ Xây dựng
21  Nguyễn Văn Sau Giảng viên KN Thạc sĩ Xây dựng 
22  Tô Mai Phong Giảng viên KN Thạc sĩ Xây dựng

 Nguyễn Thế Minh
 Nguyễn Thế Minh
 Trương Công Bằng
 Trương Công Bằng

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com