Bộ môn Thi công
KHOA XÂY DỰNG
Địa chỉ liên hệ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long 

 Bộ môn Thi công

STT

Họ & Tên

Chức vụ

Học vị

 Đỗ Thị Mỹ Dung  Trưởng Bộ môn  TS. Xây dựng
2  Đặng Văn Hợi Giảng viên Thạc sĩ Xây dựng
3  Lương Văn Anh Giảng viên Cao học Vật liệu XD
4  Trương Văn Bằng Giảng viên Tiến sĩ QTKD
5  Lê Đình Châu Giảng viên Thạc sĩ Xây dựng
6  Trần Thị Mỹ Hạnh Giảng viên Thạc sĩ Trắc địa
7  Trần Quang Huy Giảng viên Cao học XD
8  Lê Quốc Tiến
Giảng viên Thạc sĩ Xây dựng
9  Nguyễn Kinh Ngoan
Giảng viên
Thạc sĩ Xây dựng
10  Huỳnh Hàn Phong Giảng viên Thạc sĩ Xây dựng
11   Trần Hồng Quân Giảng viên Thạc sĩ Xây dựng
12  Đỗ Trọng Nghĩa Giảng viên Thạc sĩ Xây dựng
13  Lê Hoài Bảo
Giảng viên Thạc sĩ Xây dựng
14  Nguyễn Hòa Bình Giảng viên Thạc sĩ Xây dựng
15  Lê Tấn Truyền Giảng viên KN Thạc sĩ Xây dựng
16  Đặng Văn Tiến
Giảng viên KN Thạc sĩ Xây dựng
17  Trương Công Bằng Giảng viên KN Thạc sĩ Xây dựng
18  Nguyễn Văn Hoàn Giảng viên KN Thạc sĩ Xây dựng
19  Nguyễn Văn Sau Giảng viên KN Thạc sĩ Xây dựng 
20  Nguyễn Văn Trung  Giảng viên KN  Thạc sĩ Xây dựng
 21 Huỳnh Phước Minh  Giảng viên KN Thạc sĩ Xây dựng 
22  Nguyễn Công Luận  Giảng viên KN  Thạc sĩ Xây dựng
23  Bùi Chí Hải  Giảng viên KN  Thạc sĩ Xây dựng
24  Lương Phước Thuận  Giảng viên KN  Thạc sĩ Xây dựng

 Nguyễn Thế Minh
 Nguyễn Thế Minh
 Trương Công Bằng
 Trương Công Bằng

Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn