Bộ môn Thi công
KHOA XÂY DỰNG
Địa chỉ liên hệ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long 

 Bộ môn Thi công

STT

Họ & Tên

Chức vụ

Học vị

 Đỗ Thị Mỹ Dung  Trưởng Bộ môn  Tiến sĩ Xây dựng
2  Đặng Văn Hợi Giảng viên Thạc sĩ Xây dựng
3  Lương Văn Anh Giảng viên Thạc sĩ Vật liệu XD
4  Trương Văn Bằng Giảng viên Thạc sĩ Xây dựng
5  Lê Đình Châu Giảng viên Thạc sĩ Xây dựng
6  Trần Thị Mỹ Hạnh Giảng viên Thạc sĩ Trắc địa
7  Trần Quang Huy Giảng viên Thạc sĩ Xây dựng
8  Lê Quốc Tiến
Giảng viên Thạc sĩ Xây dựng
9  Nguyễn Kinh Ngoan
Giảng viên
Thạc sĩ Xây dựng
10  Huỳnh Hàn Phong Giảng viên Thạc sĩ Xây dựng
11   Trần Hồng Quân Giảng viên Thạc sĩ Xây dựng
12  Đỗ Trọng Nghĩa Giảng viên Thạc sĩ Xây dựng
13  Lê Hoài Bảo
Giảng viên Thạc sĩ Xây dựng
14  Nguyễn Hòa Bình Giảng viên Thạc sĩ Xây dựng
15  Lê Tấn Truyền Giảng viên KN Thạc sĩ Xây dựng
16  Đặng Văn Tiến
Giảng viên KN Thạc sĩ Xây dựng
17  Trương Công Bằng Giảng viên KN Thạc sĩ Xây dựng
18  Nguyễn Văn Hoàn Giảng viên KN Thạc sĩ Xây dựng
19  Nguyễn Văn Sau Giảng viên KN Thạc sĩ Xây dựng 
20  Nguyễn Văn Trung  Giảng viên KN  Thạc sĩ Xây dựng
 21 Huỳnh Phước Minh  Giảng viên KN Thạc sĩ Xây dựng 
22  Nguyễn Công Luận  Giảng viên KN  Thạc sĩ Xây dựng
23  Bùi Chí Hải  Giảng viên KN  Thạc sĩ Xây dựng
24  Lương Phước Thuận  Giảng viên KN  Thạc sĩ Xây dựng

 Nguyễn Thế Minh
 Nguyễn Thế Minh
 Trương Công Bằng
 Trương Công Bằng

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  TUYỂN SINH 2020  
     Khoa Lý luận Chính trị    Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh  
     Khoa Xây dựng    Phương thức xét tuyển  
     Khoa Kiến trúc    Thi năng khiếu  
     Khoa Kinh tế    Xét tuyển trực tuyến theo Học bạ  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    Tra cứu kết quả  
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên    Lịch thi THPT Quốc gia  
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  
 
     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    Tư vấn tuyển sinh
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    Hotline: (0270)3825903
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện    Email : tuyensinh@mtu.edu.vn  
           

Copyright  © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel : (0270) 3823657, 3825903 - Fax: (0270) 3827457
Email : banbientap@mtu.edu.vn