Đang online: 71

Số lượt truy cập: 8334919


HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂYLÊ HIẾN CHƯƠNG
Chủ tịch Hội đồng trườngDANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2019 - 2024 

TT Họ và tên Chức vụ  đơn vị công tác   Chức danh
Hội đồng trường
 Lê Hiến Chương
 Chủ tịch Hội đồng trường
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Chủ tịch 
2 Nguyễn Văn Xuân
Hiệu trưởng
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Thành viên
3  Trương Công Bằng
 Phó Hiệu Trưởng
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Thành viên
4  Nguyễn Hồng Hải
Chủ tịch Công đoàn cơ sở
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Thành viên
5  Trần Lê Đồng Tiến
 Sinh viên
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
 Thành viên
6  Vũ Duy Thắng
 Trưởng Bộ môn Cơ Xây dựng
Khoa Xây dựng
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
 Thành viên
7  Nguyễn Thị Tâm Đan
  Trưởng Bộ môn Kiến Trúc
Khoa Kiến Trúc
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
 Thành viên
8  Nguyễn Cao Phong  Phó Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
 Thành viên
9  Lê Tấn Truyền   Trưởng phòng Tổ chức hành chính
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
 Thành viên
10  Nguyễn Thị Trang  Trưởng bộ môn Nguyên lý cơ bản Chủ nghĩa Mác - Lênin
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
 Thư ký
11  Lê Đông Thành  Phó Vụ trưởng
Vụ Kế hoạch - Tài chính
Bộ Xây dựng
 Thành viên
12  Nguyễn Thanh Hải  Viện trưởng
Viện Quy hoạch Miền Nam
Bộ Xây dựng
 Thành viên
13 Hoàng Vĩnh Toàn  Phó Cục trưởng
Cục Công tác phía Nam
Bộ Xây dựng
Thành viên
14 Chung Bắc Ái
 Phó Hiệu trưởng
Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM
Thành viên
15
Lê Trung Thành
Viện trưởng
Viện Vật liệu Xây dựng
Bộ Xây dựng
Thành viên


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  TUYỂN SINH 2020  
     Khoa Lý luận Chính trị    Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh  
     Khoa Xây dựng    Phương thức xét tuyển  
     Khoa Kiến trúc    Thi năng khiếu  
     Khoa Kinh tế    Xét tuyển trực tuyến theo Học bạ  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    Tra cứu kết quả  
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên    Lịch thi THPT Quốc gia  
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  
 
     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    Tư vấn tuyển sinh
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    Hotline: (0270)3825903
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện    Email : tuyensinh@mtu.edu.vn  
           

Copyright  © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel : (0270) 3823657, 3825903 - Fax: (0270) 3827457
Email : banbientap@mtu.edu.vn