Thông tin Khoa học - Giáo dục

Đang online: 74

Số lượt truy cập: 3959371

NOIMAGE Hội thi sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa lần thứ VI (năm 2016-2017)
Hội thi sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo về khoa học kỹ thuật của công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Long, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Xem chi tiết

 BẢN TIN 
 
 Cuộc thi Cơ học toàn quốc dành cho sinh viên được tổ chức vào ngày 19/4/2015 tại trường Đại học Công nghệ Tp.HCM (HUTECH) và tổng kết trao giải vào ngày 24/5/2015.


Green Technology and Sustainable Development
 
Chương trình học bổng Fulbright


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 070. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 070. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com