Đang online: 308

Số lượt truy cập: 15161489

Biểu mẫu dành cho Sinh viên

STT

BIỂU MẪU

TRÍCH YẾU

1     Đơn đề nghị làm đồ án tốt nghiệp - Trình độ ĐH  Dùng đăng ký làm đồ án tốt nghiệp
2     Đơn xét thi tốt nghiệp (hệ tín chỉ) - Trình độ Cao Đẳng  Đơn đề nghị xét thi tốt nghiệp
3     Đơn thi lại tốt nghiệp (hệ tín chỉ) - Trình độ Cao Đẳng  Dành cho SV đã xét điều kiện dự thi TN
4     Đơn xét công nhận tốt nghiệp (hệ tín chỉ) - Trình độ CĐ & ĐH  Đơn đề nghị xét công nhận tốt nghiệp
5     Đơn đề nghị thi tốt nghiệp (hệ niên chế)  Dành cho học sinh- sinh viên chưa xét đăng ký dự thi tốt nghiệp
6     Đơn xin thi lại tốt nghiệp (hệ niên chế)  Dành cho học sinh- sinh viên đã xét đăng ký dự thi tốt nghiệp
7     Phiếu đăng ký học phần  Dành cho sinh viên đăng ký học phần
8     Phiếu đề nghị rút học phần đã đăng ký  Dành cho sinh viên hủy học phần đã đăng ký
9     Phiếu đăng ký học phần bổ sung  Dành cho sinh viên bổ sung thêm học phần
10     Đơn xin nghỉ học tạm thời (bảo lưu)  Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập
11     Đơn xin tiếp tục học tập  Dùng cho sinh viên xin tiếp tục học tập
12     Đơn xin chuyển trường  Dùng cho sinh viên xin chuyển trường
13    Phiếu đăng ký học lại (hệ CĐ)  Dùng cho SV hệ Cao Đẳng đăng ký học lại
14    Đơn đề nghị cấp bảng điểm  Đơn đề nghị cấp bảng điểm quá trình học tập tại trường
15   Đơn đề nghị xét miễn và công nhận điểm học phần  Đơn đề nghị xét miễn và công nhận điểm học phần do có chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học, GDQP&AN, GDTC, LLCT
16   Đơn đề nghị xét miễn và công nhận điểm học phần do đã tích lũy ở trình độ Đại học tại một cơ sở đào tạo trước đây  Đơn đề nghị xét miễn và công nhận điểm học phần do đã tích lũy ở trình độ Đại học tại một cơ sở đào tạo trước đây
17  Đơn xin dự tuyển chương trình đào tạo thạc sĩ  Dành cho học viên Cao học ngành Kỹ thuật Xây dựng
18  Sơ yếu lý lịch của học viên Cao học  Dành cho học viên Cao học ngành Kỹ thuật Xây dựng

>> HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SỐ HIỆU

QUY ĐỊNH & BIỂU MẪU

TRÍCH YẾU

186 /QĐ-ĐHXDMT     Quy định về tổ chức, hướng dẫn đồ án tốt nghiệp đại học hệ VLVH Đại học hệ liên thông  Ban hành kèm theo Quyết định số 186 /QĐ-ĐHXDMT ngày19 /5/2015

    Nhiệm vụ của SV làm đồ án tốt nghiệp kỹ sư Xây dựng DD & CN  Trình tự, qui trình, hướng dẫn thực hiện đồ án tốt nghiệp

    Các biểu mẫu thực hiện đồ án tốt nghiệp  Phiếu đăng ký đề tài; Đơn thay đổi đề tài; Phiếu giao nhiệm vụ đồ án; Mẫu báo cáo tiến độ; Phiếu nhận xét; Phiếu theo dõi hướng dẫn đồ án.

    Đề cương chi tiết Đồ án tốt nghiệp  Chi tiết học phần Đồ án tốt nghiệp
      Đơn đề nghị làm đồ án tốt nghiệp  Đơn đề nghị làm đồ án tốt nghiệp


Hướng dẫn làm Đồ án tốt nghiệp
 
 1 Hướng dẫn làm Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư Xây dựng Huơ
 2 Hướng dẫn làm Đồ án tốt nghiệp Kiến trúc sư Hướng dẫn làm Đồ án tốt nghiệp Kiến trúc sư

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Lý luận Chính trị    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Xây dựng    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kiến trúc      
     Khoa Kinh tế  
 
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên      
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn