Bộ môn Nền móng

KHOA XÂY DỰNG
Địa chỉ liên hệ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long 

 Bộ môn Nền móng

STT

Họ & Tên

Chức vụ

Học vị

1   Lê Bảo Quốc Trưởng bộ môn   Tiến sĩ Xây dựng
2  Thạch Sôm Sô Hoách Phó Trưởng Khoa  Thạc sĩ Xây dựng 

3

   Lâm Ngọc Quí
Giảng viên Thạc sĩ ĐKT-XD (NCS)
4    Lê Tiến Nghĩa Giảng viên   Thạc sĩ ĐKT XD
5    Nguyễn Văn Tri Giảng viên  Cao học ĐKT
6    Nguyễn Tấn Thanh Giảng viên  Thạc sĩ ĐKT-XD
7    Phạm Quang Vĩnh Giảng viên  Thạc sĩ KTXDCTN
8  Nguyễn Tuấn Phương  Giảng viên Tiến sĩ Địa kỹ thuật 
9    Đoàn Văn Đẹt Giảng viên kiêm nhiệm Thạc sĩ CTTĐY (NCS)
10    Trịnh Công Luận Giảng viên kiêm nhiệm  Thạc sĩ Địa KTXD
11
   Nguyễn Ngọc Long Giang Giảng viên kiêm nhiệm Thạc sĩ Xây dựng


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  TUYỂN SINH 2020  
     Khoa Lý luận Chính trị    Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh  
     Khoa Xây dựng    Phương thức xét tuyển  
     Khoa Kiến trúc    Thi năng khiếu  
     Khoa Kinh tế    Xét tuyển trực tuyến theo Học bạ  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    Tra cứu kết quả  
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên    Lịch thi THPT Quốc gia  
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  
 
     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    Tư vấn tuyển sinh
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    Hotline: (0270)3825903
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện    Email : tuyensinh@mtu.edu.vn  
           

Copyright  © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel : (0270) 3823657, 3825903 - Fax: (0270) 3827457
Email : banbientap@mtu.edu.vn