Bộ môn Nền móng

KHOA XÂY DỰNG
Địa chỉ liên hệ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long 

 Bộ môn Nền móng

STT

Họ & Tên

Chức vụ

Học vị

1

   Lâm Ngọc Quí
Trưởng Bô môn ThS. ĐKT-XD (NCS)
2    Đặng Hữu Lợi Trưởng Khoa ThS. XD
(NCS)
3    Lê Tiến Nghĩa Giảng viên   ThS. ĐKT XD
4      Lê Hoàng Việt Giảng viên    ThS. ĐKT XD
(NCS)
5    Nguyễn Văn Tri Giảng viên  Cao học ĐKT
6    Nguyễn Tấn Thanh Giảng viên  ThS. ĐKT-XD
7
   Phạm Quang Vĩnh Giảng viên    ThS.KT
XDCTN
8
   Đoàn Văn Đẹt Giảng viên KN   ThS. CTTĐY
(NCS)
9
   Trịnh Công Luận Giảng viên KN   ThS. Địa KTXD
10
   Nguyễn Ngọc Long Giang  Giảng viên KN ThS. Xây dựng
11    Lê Bảo Quốc Giảng viên TS. XD Công trình
đặc biệt


Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn