TS NGUYỄN VĂN XUÂN

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
  Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các lĩnh vực công tác của Nhà trường theo chức năng, nhiệm vụ được Bộ Xây dựng phân công; Chịu trách nhiệm Nhà nước trước Bộ trưởng Bộ Xây dựng về mọi hoạt động của Nhà trường. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:

1. Tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng; các quyết định, chỉ thị của Nhà nước, Bộ Xây dựng;

2. Công tác chính trị tư tưởng; Công tác tổ chức cán bộ, nhân sự, xây dựng phát triển đội ngũ nhà giáo;

3. Chỉ đạo chung về các chủ trương: Xây dựng hệ thống quy chế, quy định, những định hướng, kế hoạch phát triển các lĩnh vực thuộc chức năng của Nhà trường;

4. Công tác hành chính, tài chính; Công tác thanh tra, khảo thí và đảm bảo chất lượng; Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật của khối cơ quan; quản lý và khai thác sử dụng, phát triển cơ sở vật chất của Nhà trường;

5. Chủ tịch các hội đồng (trừ những hội đồng đã phân công cho các Phó Hiệu trưởng làm Chủ tịch);

6. Chỉ đạo trực tiếp các đơn vị: Khoa Lý luận Chính trị, Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Quản trị và Thiết bị, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trung tâm Tư vấn Xây dựng, Trung tâm Thí nghiệm Vật liệu Xây dựng và Môi trường, Trung tâm Thông tin - Thư viện.

 


       
 

TS TRƯƠNG CÔNG BẰNG
Phó Hiệu trưởng
  Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về toàn bộ hoạt động của Nhà trường đã được phân công. Cụ thể, theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực:
 

1. Theo dõi quản lý chung công tác đào tạo đại học chính quy: Chỉ đạo xây dựng, thực hiện kế hoạch, chương trình giảng dạy; Xây dựng chiến lược phát triển các chuyên ngành đào tạo đại học hệ chính quy;

2. Chỉ đạo xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định về các hoạt động của Nhà trường; Thường trực công tác đổi mới dạy và học, nâng cao chất lượng đào tạo;

3. Chỉ đạo xây dựng và thực hiện chương trình hoạt động phong trào của các đoàn thể, công tác xã hội, từ thiện, công tác quốc phòng an ninh, an ninh trật tự, công tác phòng chống bão lụt, thiên tai, phòng chống cháy nổ trong Nhà trường;

4. Công tác quản lý tài sản, sửa chữa nhỏ;

5. Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật khối sinh viên và chủ tịch các hội đồng khác (khi được Hiệu trưởng ủy quyền);

6. Theo dõi và chỉ đạo trực tiếp các đơn vị: Phòng Quản lý Đào tạo, Phòng Công tác Chính trị sinh viên, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Xây dựng và Đào tạo thường xuyên, Khoa Xây dựng, Khoa Kiến trúc, Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị, Khoa Kinh tế, Khoa Khoa học Cơ bản.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

       

 
   BAN GIÁM HIỆU QUA CÁC THỜI KỲ

 Hiệu trưởng  
   
   
   
   

 Phó Hiệu trưởng
 
   
   
      > Điểm tin
    > Thông tin tốt nghiệp

   Đang online: 136

   Số lượt truy cập: 7971574

    TRI ÂN CÁC NHÀ TÀI TRỢ HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN - NĂM HỌC 2019 - 2020

      ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
      Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
      Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
      Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
      Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
      Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
        Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
        Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
    
        Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  TUYỂN SINH 2020  
        Khoa Lý luận Chính trị    Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh  
        Khoa Xây dựng    Phương thức xét tuyển  
        Khoa Kiến trúc    Thi năng khiếu  
        Khoa Kinh tế    Xét tuyển trực tuyến theo Học bạ  
        Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    Tra cứu kết quả  
        Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên    Lịch thi THPT Quốc gia  
        Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  
    
        Trung tâm Tư vấn Xây dựng    Tư vấn tuyển sinh
    
        Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    Hotline: (0270)3825903
    
        Trung tâm Thông tin - Thư viện    Email : tuyensinh@mtu.edu.vn  
              

   Copyright  © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
   Tel : (0270) 3823657, 3825903 - Fax: (0270) 3827457
   Email : banbientap@mtu.edu.vn