Trang chủ trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Đây là trang web của trường đhxd miền tây

Đây là trang web của trường đhxd miền tây

Trang chủ trường Đại học Xây dựng Miền Tây 

TS. NGUYỄN VĂN XUÂN

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
  Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các lĩnh vực công tác của Nhà trường theo chức năng, nhiệm vụ được Bộ Xây dựng phân công; Chịu trách nhiệm Nhà nước trước Bộ trưởng Bộ Xây dựng về mọi hoạt động của Nhà trường. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:

1. Tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng; các quyết định, chỉ thị của Nhà nước, Bộ Xây dựng;

2. Công tác chính trị tư tưởng; Công tác tổ chức cán bộ, nhân sự, xây dựng phát triển đội ngũ nhà giáo;

3. Chỉ đạo chung về các chủ trương: Xây dựng hệ thống quy chế, quy định, những định hướng, kế hoạch phát triển các lĩnh vực thuộc chức năng của Nhà trường;

4. Công tác hành chính, tài chính; Công tác thanh tra, khảo thí và đảm bảo chất lượng; Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật của khối cơ quan; quản lý và khai thác sử dụng, phát triển cơ sở vật chất của Nhà trường;

5. Chủ tịch các hội đồng (trừ những hội đồng đã phân công cho các Phó Hiệu trưởng làm Chủ tịch);

6. Chỉ đạo trực tiếp các đơn vị: Các Khoa, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Quản lý Đào tạo, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Trung tâm Tư vấn Xây dựng, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường.

 


       


TS. NGUYỄN VĂN CHIẾU
Phó Hiệu trưởng
  Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về toàn bộ hoạt động của Nhà trường đã được phân công. Cụ thể, theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực:

1. Chỉ đạo chung công tác đào tạo đại học liên thông, vừa làm vừa học, đào tạo nghề; Công tác liên kết đào tạo đại học và sau đại học;

2. Chỉ đạo xây dựng, thực hiện kế hoạch, chương trình giảng dạy, phát triển mở rộng địa bàn hoạt động và xây dựng chiến lược phát triển các ngành đào tạo liên thông, vừa làm vừa học, sau đại học;

3. Chỉ đạo xây dựng, thực hiện kế hoạch phát triển khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế và thông tin thư viện;

4. Công tác khuyến học;

5. Chủ tịch các hội đồng (khi được Hiệu trưởng ủy quyền);

6. Theo dõi và chỉ đạo trực tiếp các đơn vị: Khoa Xây dựng, Khoa Khoa học Cơ bản, Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Xây dựng và Đào tạo Thường xuyên, Trung tâm Thông tin Thư viện;

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công. 

   


       
 

TS. TRƯƠNG CÔNG BẰNG
Phó Hiệu trưởng
  Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về toàn bộ hoạt động của Nhà trường đã được phân công. Cụ thể, theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực:
 

1. Theo dõi quản lý chung công tác đào tạo đại học chính quy: Chỉ đạo xây dựng, thực hiện kế hoạch, chương trình giảng dạy; Xây dựng chiến lược phát triển các chuyên ngành đào tạo đại học hệ chính quy;

2. Chỉ đạo xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định về các hoạt động của Nhà trường; Thường trực công tác đổi mới dạy và học, nâng cao chất lượng đào tạo;

3. Chỉ đạo xây dựng và thực hiện chương trình hoạt động phong trào của các đoàn thể, công tác xã hội, từ thiện, công tác quốc phòng an ninh, an ninh trật tự, công tác phòng chống bão lụt, thiên tai, phòng chống cháy nổ trong Nhà trường;

4. Công tác quản lý tài sản, sửa chữa nhỏ;

5. Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật khối sinh viên và chủ tịch các hội đồng khác (khi được Hiệu trưởng ủy quyền);

6. Theo dõi và chỉ đạo trực tiếp các đơn vị: Khoa Kiến trúc, Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị, Khoa Kinh tế, Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Quản trị Thiết bị;

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

       

 
   BAN GIÁM HIỆU QUA CÁC THỜI KỲ

 Hiệu trưởng  
   
   
   
   

 Phó Hiệu trưởng
 
   
   
   


 > Tin tức sự kiện
   > Thông tin tốt nghiệp

   Đang online: 99

   Số lượt truy cập: 5789584


   Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
   Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
   Điện thoại: (0270) 3 825 903 - 3 823 657      Fax: (0270) 3 827 457
   Email: banbientap@mtu.edu.vn