SỐ HIỆU

BIỂU MẪU

TRÍCH YẾU

Mẫu 01

Giấy tiếp nhận sinh viên thực tập tốt nghiệp

 Đề nghị tạo điều kiện tiếp nhận SV thực tập.

Mẫu 02

Phiếu nhận xét SV thực tập tốt nghiệp

 Nhận xét của đơn vị về chất lượng công việc SV được giao.Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3 825 903 - 3 823 657 - 3 839 768     Fax: (0270) 3 827 457


Wedmaster: thong@mtu.edu.vn