Hội đồng Khoa học và Đào tạo

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY


 


TS. NGUYỄN VĂN XUÂN

Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng

 


DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

TT Họ và tên Chức vụ  đơn vị công tác   Chức danh
 Hội đồng
1 Ông. Lê Hiến Chương
Chủ tịch Hội đồng Trường
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Ủy viên
2 Ông. Trương Công Bằng
  Phó Hiệu trưởng
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Ủy viên
3 Ông. Lê Tấn Truyền   Phó Hiệu trưởng
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Ủy viên
4 Ông. Văn Hữu Huệ
 Phó Giám đốc
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 
Ủy viên
5 Ông. Huỳnh Quốc Huy
Phụ trách phòng Quản lý Đào tạo
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Ủy viên
6 Ông. Nguyễn Ngọc Long Giang
 Phụ trách phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Ủy viên
7
Ông. Nguyễn Văn Hoàn
Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Ủy viên
8
Ông. Phạm Hồng Thái
 Trưởng phòng Tài Chính Kế toán
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Ủy viên
9
Ông. Trương Công Hào
Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Xây dựng 
và Đào tạo thường xuyên
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Ủy viên
10 Bà. Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
 Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Ủy viên
11 Ông. Vũ Duy Thắng  Trưởng khoa Xây dựng
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
 Ủy viên
12 Ông. Thạch Sôm Sô Hoách  Phó Trưởng Khoa Xây dựng
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
 Ủy viên
13
Ông. Ngô Hồng Năng
Phụ trách Khoa Kiến trúc
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Ủy viên
14
Ông. Trần Thanh Thảo
Phụ trách Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Ủy viên
 15 Ông. Nguyễn Văn Tho
 Phó Trưởng Khoa Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
 Ủy viên
16
Bà. Trịnh Thị Thanh Hương
Trưởng Khoa Kinh tế
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Ủy viên
17 Ông. Lương Hoàng Hên  Trưởng khoa Khoa học Cơ bản
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
 Ủy viên
18
Bà. Đỗ Thị Mỹ Dung
Trưởng Bộ môn Thi công - Khoa Xây dựng
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Ủy viên
19
Ông. Lê Bảo Quốc
Giảng viên Khoa Xây dựng
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Ủy viên
 20 Ông. Huỳnh Phước Minh
 Phó Trưởng phòng Quản lý Đào tạo
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
  Ủy viên Thư ký

Ông. Huỳnh Phước Minh
Ông. Huỳnh Phước Minh

NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN


TUYỂN SINH ĐẠI HỌC
CHÍNH QUY NĂM 2021

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC (LIÊN KẾT)
TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2
(LIÊN KẾT)
TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TỪ XA
(LIÊN KẾT)
 Tuyển sinh liên thông Đại học
 > Tuyển sinh các ngành: Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật Giao thông, Cấp thoát nước 
 
 Nghiệp vụ Xây dựng
 > Giám sát thi công, Dự toán công trình 
    > Điểm tin
    > Thông tin tốt nghiệp

   Đang online: 269

   Số lượt truy cập: 9762571

    TRI ÂN CÁC NHÀ TÀI TRỢ HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN - NĂM HỌC 2020 - 2021

      ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
      Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
      Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
      Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
      Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
      Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
        Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
        Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
    
        Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  TUYỂN SINH 2020  
        Khoa Lý luận Chính trị    Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh  
        Khoa Xây dựng    Phương thức xét tuyển  
        Khoa Kiến trúc    Thi năng khiếu  
        Khoa Kinh tế    Xét tuyển trực tuyến theo Học bạ  
        Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    Tra cứu kết quả  
        Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên    Lịch thi THPT Quốc gia  
        Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  
    
        Trung tâm Tư vấn Xây dựng    Tư vấn tuyển sinh
    
        Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    Hotline: (0270)3825903
    
        Trung tâm Thông tin - Thư viện    Email : tuyensinh@mtu.edu.vn  
              

   Copyright  © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
   Tel : (0270) 3823657, 3825903 - Fax: (0270) 3827457
   Email : banbientap@mtu.edu.vn