Hội đồng Khoa học và Đào tạo

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY

 


TS. NGUYỄN VĂN XUÂN

Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng

 


DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

TT Họ và tên Chức vụ  đơn vị công tác   Chức danh HĐ
1 Ông. Lê Hiến Chương
Chủ tịch Hội đồng Trường
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Ủy viên
2 Ông. Nguyễn Văn Chiếu
Phó Hiệu trưởng
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Ủy viên
3 Ông. Trương Công Bằng  Phó Hiệu trưởng
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Ủy viên
4  Ông. Văn Hữu Huệ Phó Giám đốc
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 
 Ủy viên
5 Ông. Huỳnh Quốc Huy  Trưởng phòng Quản lý Đào tạo
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Ủy viên
6 Ông. Nguyễn Ngọc Long Giang
 Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Ủy viên
7
Ông. Nguyễn Văn Hoàn
Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Ủy viên
8
Ông. Lê Tấn Truyền
Trưởng phòng Tổ chức Hành chính
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Ủy viên
9
Ông. Phạm Hồng Thái
 Trưởng phòng Tài Chính Kế toán
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Ủy viên
10
Ông. Trương Công Hào
Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Xây dựng 
và Đào tạo thường xuyên
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Ủy viên
11
Ông. Thạch Sôm Sô Hoách
Phó Trưởng Khoa Xây dựng
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Ủy viên
12
Ông. Ngô Hồng Năng
Trưởng Khoa Kiến trúc
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Ủy viên
13
Ông. Trần Thanh Thảo
Trưởng Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Ủy viên
14
Bà. Trịnh Thị Thanh Hương
Trưởng Khoa Kinh tế
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Ủy viên
15  Bà. Nguyễn Thị Ngọc Hạnh  Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Ủy viên
16
Ông. Vũ Duy Thắng
Trưởng Bộ môn Kết cấu công trình - Khoa Xây dựng
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Ủy viên
17
Bà. Đỗ Thị Mỹ Dung
Trưởng Bộ môn Thi công - Khoa Xây dựng
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Ủy viên
18
Ông. Lê Bảo Quốc
Giảng viên Khoa Xây dựng
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Ủy viên
 19  Ông. Nguyễn Văn Tho  Giảng viên Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
 Ủy viên
20
Ông. Huỳnh Phước Minh
Phó Trưởng phòng Quản lý Đào tạo
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Ủy viên Thư ký


 > Điểm tin
   > Thông tin tốt nghiệp

   Đang online: 246

   Số lượt truy cập: 6764773

    TRI ÂN CÁC NHÀ TÀI TRỢ HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN - NĂM HỌC 2019 - 2020

      ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
      Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
      Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
      Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
      Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
      Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
        Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
        Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
    
        Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  TUYỂN SINH 2019  
        Khoa Lý luận Chính trị    Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh  
        Khoa Xây dựng    Phương thức xét tuyển  
        Khoa Kiến trúc    Thi năng khiếu  
        Khoa Kinh tế    Xét tuyển trực tuyến theo Học bạ  
        Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    Tra cứu kết quả  
        Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên    Lịch thi THPT Quốc gia  
        Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  
    
        Trung tâm Tư vấn Xây dựng    Tư vấn tuyển sinh
    
        Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    Hotline: (0270)3825903
    
        Trung tâm Thông tin - Thư viện    Email : tuyensinh@mtu.edu.vn  
              

   Copyright  © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
   Tel : (0270) 3823657, 3825903 - Fax: (0270) 3827457
   Email : banbientap@mtu.edu.vn