Hội đồng Khoa học và Đào tạo

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY


 


TS. NGUYỄN VĂN XUÂN

Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng

 


DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

TT Họ và tên Chức vụ  đơn vị công tác   Chức danh
 Hội đồng
1 Ông. Lê Hiến Chương
Chủ tịch Hội đồng Trường
Ủy viên
2 Ông. Lê Tấn Truyền
  Phó Hiệu trưởng
Ủy viên
3 Ông. Trương Công Bằng   Phó Hiệu trưởng Ủy viên
4 Bà. Đỗ Thị Mỹ Dung Phụ trách Khoa Xây dựng Ủy viên
5 Ông. Trương Công Hào
Giám đốc Trung tâm đào tạo thường xuyên
Ủy viên
6 Bà. Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
 Trưởng Khoa Khoa học Cơ bản
Ủy viên
7
Ông. Nguyễn Văn Hoàn
Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
Ủy viên
8
Ông. Đào Huy Hoàng
 Viện Trưởng viện Khoa học và Hợp tác Quốc tế
Ủy viên
9
Ông. Văn Hữu Huệ
Giảng viên Khoa Xây dựng
Ủy viên
10 Bà. Trịnh Thị Thanh Hương Trưởng Khoa Kinh tế  Ủy viên
11 Ông. Lâm Thanh Quang Khải Trưởng Bộ môn Cơ học Ứng dụng
Khoa Xây dựng
Ủy viên
12 Ông. Đặng Ngọc Lợi
Trưởng Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị   Ủy viên
13 Ông. Nguyễn Đạt Phương Trưởng Bộ môn Cấp thoát nước và Môi trường
Khoa Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị
 
 Ủy viên
14 Bà. Phạm Phi Phượng
Trưởng Khoa Kiến trúc   Ủy viên
15 Ông. Lâm Ngọc Quí Giảng viên Khoa Xây dựng
 Ủy viên
16
Ông. Lê Bảo Quốc
Trưởng Bộ môn Kết cấu công trình
Khoa Xây dựng
Ủy viên
 17 Ông. Lương Phước Toàn
 Trưởng phòng Quản lý Đào tạo  Ủy viên
18
Ông. Phạm Hồng Thái
Trưởng phòng Tài chính Kế toán
Ủy viên
19 Ông. Nguyễn Văn Tho Phó Trưởng khoa Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị   Ủy viên
 20 Ông. Ngô Văn Thức
 Viện phó - Viện KHHTQT
  Thư ký

Ông. Huỳnh Phước Minh
Ông. Huỳnh Phước Minh
XÉT TUYỂN
TRỰC TUYẾNTUYỂN SINH ĐẠI HỌC
CHÍNH QUY NĂM 2024

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC (LIÊN KẾT)
TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2
(LIÊN KẾT)
TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TỪ XA
(LIÊN KẾT)
 Tuyển sinh liên thông Đại học
 > Tuyển sinh các ngành: Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật Giao thông, Cấp thoát nước 
 
 Nghiệp vụ Xây dựng
 > Giám sát thi công, Dự toán công trình 
 
   > Điểm tin
    > Thông tin tốt nghiệp

   Đang online: 391

   Số lượt truy cập: 16564511

    TRI ÂN CÁC NHÀ TÀI TRỢ HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN - NĂM HỌC 2023 - 2024
   tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1

      ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
      Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
      Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
      Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
      Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
    
    Phòng Công tác Chính trị sinh viên
    Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
        Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
        Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
    
        Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
        Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
        Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
        Khoa Kinh tế      
        Khoa Khoa học Cơ bản  
    
        Khoa Lý luận chính trị    
        Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

        Trung tâm Thông tin - Thư viện      
        Trung tâm Tư vấn xây dựng    
    
        Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
    
        Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
        Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
              

   Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
   Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
   Email: banbientap@mtu.edu.vn