Hội đồng Khoa học và Đào tạo

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY


 


TS. NGUYỄN VĂN XUÂN

Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng

 


DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

TT Họ và tên Chức vụ  đơn vị công tác   Chức danh
 Hội đồng
1 Ông. Lê Hiến Chương
Chủ tịch Hội đồng Trường
Ủy viên
2 Ông. Trương Công Bằng
  Phó Hiệu trưởng
Ủy viên
3 Ông. Lê Tấn Truyền   Phó Hiệu trưởng Ủy viên
4 Ông. Văn Hữu Huệ
Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Vĩnh Long 
Ủy viên
5 Ông. Lương Phước Toàn
Trưởng phòng Quản lý đào tạo
Ủy viên
6 Ông. Đào Huy Hoàng
 Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế
Ủy viên
7
Ông. Nguyễn Văn Hoàn
Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
Ủy viên
8
Ông. Phạm Hồng Thái
 Trưởng phòng Tài chính - Kế toán
Ủy viên
9
Ông. Trương Công Hào
Giám đốc Trung tâm BDNVXD&ĐTTX
Ủy viên
10 Ông. Lê Bảo Quốc Trưởng khoa Xây dựng  Ủy viên
11 Ông. Ngô Hồng Năng Phụ trách khoa Kiến trúc Ủy viên
12 Ông. Trần Thanh Thảo
Phụ trách khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị   Ủy viên
13 Bà. Trịnh Thị Thanh Hương
Trưởng khoa Kinh tế   Ủy viên
14 Bà. Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
Trưởng khoa Khoa học Cơ bản   Ủy viên
15 Ông. Thạch Sôm Sô Hoách Phó Trưởng khoa Xây dựng
 Ủy viên
16
Bà. Đỗ Thị Mỹ Dung
Phó Trưởng khoa Xây dựng
Ủy viên
 17 Ông. Nguyễn Văn Tho
 Phó Trưởng khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị  Ủy viên
18
Ông. Ngô Văn Thức
Phó Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế
Ủy viên
19 Ông. Đặng Ngọc Lợi Trưởng Bộ môn Cầu đường   Ủy viên
 20 Ông. Huỳnh Phước Minh
 Phó Giám đốc Trung Tâm BDNVXD&ĐTTX
  Ủy viên, Thư ký

Ông. Huỳnh Phước Minh
Ông. Huỳnh Phước Minh
XÉT TUYỂN
TRỰC TUYẾNTUYỂN SINH ĐẠI HỌC
CHÍNH QUY NĂM 2023

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC (LIÊN KẾT)
TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2
(LIÊN KẾT)
TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TỪ XA
(LIÊN KẾT)
 Tuyển sinh liên thông Đại học
 > Tuyển sinh các ngành: Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật Giao thông, Cấp thoát nước 
 
 Nghiệp vụ Xây dựng
 > Giám sát thi công, Dự toán công trình 
 
   > Điểm tin
    > Thông tin tốt nghiệp

   Đang online: 235

   Số lượt truy cập: 15198610

    TRI ÂN CÁC NHÀ TÀI TRỢ HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN - NĂM HỌC 2022 - 2023
   tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1

      ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
      Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
      Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
      Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
      Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
      Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
        Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
        Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
    
        Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
        Khoa Lý luận Chính trị    Hotline: (0270) 3 825 903  
        Khoa Xây dựng    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
        Khoa Kiến trúc      
        Khoa Kinh tế  
    
        Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    
        Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên      
        Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

        Trung tâm Tư vấn Xây dựng    
    
        Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    
    
        Trung tâm Thông tin - Thư viện      
              

   Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
   Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
   Email: banbientap@mtu.edu.vn