Số hiệu

BIỂU MẪU

TRÍCH YẾU

01-GV-KXD

Giáo viên dạy ngoài trường

 Kế hoạch giảng dạy của Giảng viên dạy ngoài trường

02-GV-KXD

Phiếu thực hiện giờ giảng bù

  Phiếu thực hiện giờ giảng bù

 03-GV-KXD     Phiếu báo thay đổi lịch giảng   Dùng báo cáo thay đổi lịch giảng
 04-GV-KXD     Phiếu báo Giảng viên giảng thay   Dùng báo cáo Giảng viên giảng thay


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3 825 903 - 3 823 657 - 3 839 768     Fax: (0270) 3 827 457


Wedmaster: thong@mtu.edu.vn