Thông báo nhận Đồ án tốt nghiệp Đợt 3 - 2018

THÔNG BÁO
(V/v đăng ký đề tài ĐATN hệ đại học chính qui khóa 2013-2018 - Đợt 3
Ngành Kỹ thuật Công trình Xây dựng)

Để chuẩn bị cho sinh viên đại học ngành Kỹ thuật công trình Xây dựng các lớp Chính qui khóa 2013-2018 (đợt 3) thực hiện Đồ án tốt nghiệp (ĐATN), khoa Xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Miền Tây thông báo đến sinh viên về việc đăng ký đề tài ĐATN như sau:

- Đăng ký đề tài:

+ Thời gian đăng ký đề tài ĐATN: 08h00 – 10h00, thứ 2 ngày 22 tháng 10 năm 2018.

+ Địa điểm đăng ký: Văn phòng Khoa xây dựng

+ Ghi chú:
- Sinh viên đăng ký đề tài mang theo “Phiếu đăng ký đề tài tốt nghiệp KSXD”.
- Một đề tài tối đa chỉ được 4 sinh viên đăng ký.
- Tên đề tài không được trùng với tên đề tài các bạn đang làm ĐATN Đại học Chính quy (đợt 1 và đợt 2) năm 2018.


- Duyệt đề tài:

+ Thời gian duyệt đề tài ĐATN: 08h30, thứ 4 ngày 24 tháng 10 năm 2018.

+ Địa điểm: Phòng H3.3.

Đề nghị sinh viên đến đúng giờ và địa điểm để khoa Xây dựng tổ chức đăng ký và duyệt đề tài ĐATN đúng thời gian quy định.Khoa Xây Dựng      

Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn