Thông báo nhận Đồ án tốt nghiệp Đợt 3 - 2018

THÔNG BÁO
(V/v đăng ký đề tài ĐATN hệ đại học chính qui khóa 2013-2018 - Đợt 3
Ngành Kỹ thuật Công trình Xây dựng)

Để chuẩn bị cho sinh viên đại học ngành Kỹ thuật công trình Xây dựng các lớp Chính qui khóa 2013-2018 (đợt 3) thực hiện Đồ án tốt nghiệp (ĐATN), khoa Xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Miền Tây thông báo đến sinh viên về việc đăng ký đề tài ĐATN như sau:

- Đăng ký đề tài:

+ Thời gian đăng ký đề tài ĐATN: 08h00 – 10h00, thứ 2 ngày 22 tháng 10 năm 2018.

+ Địa điểm đăng ký: Văn phòng Khoa xây dựng

+ Ghi chú:
- Sinh viên đăng ký đề tài mang theo “Phiếu đăng ký đề tài tốt nghiệp KSXD”.
- Một đề tài tối đa chỉ được 4 sinh viên đăng ký.
- Tên đề tài không được trùng với tên đề tài các bạn đang làm ĐATN Đại học Chính quy (đợt 1 và đợt 2) năm 2018.


- Duyệt đề tài:

+ Thời gian duyệt đề tài ĐATN: 08h30, thứ 4 ngày 24 tháng 10 năm 2018.

+ Địa điểm: Phòng H3.3.

Đề nghị sinh viên đến đúng giờ và địa điểm để khoa Xây dựng tổ chức đăng ký và duyệt đề tài ĐATN đúng thời gian quy định.Khoa Xây Dựng      

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Lý luận Chính trị    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Xây dựng    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kiến trúc      
     Khoa Kinh tế  
 
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên      
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn