Khoa Xây dựng tổ chức xét duyệt nhiệm vụ KH&CN Sinh viên năm học 2022-2023

KHOA XÂY DỰNG TỔ CHỨC XÉT DUYỆT NHIỆM VỤ KH&CN
SINH VIÊN NĂM HỌC 2022-2023


Với sứ mạng là “cơ sở giáo dục công lập, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo hướng ứng dụng” và tầm nhìn “bảo đảm người học sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực cạnh tranh đáp ứng nhu cầu lao động trong nước và quốc tế” lĩnh vực nghiên cứu khoa học đặc biệt là nghiên cứu khoa học sinh viên luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Khoa xây dựng và Trường Đại học Xây dựng Miền Tây. Chính vì vậy, Nhà trường luôn tạo điều kiện để sinh viên phát huy tối đa các ý tưởng, sân chơi sáng tạo các công trình nghiên cứu khoa học phù hợp năng lực khi còn ngồi trên ghế Nhà trường. Đội ngũ giảng viên Khoa Xây dựng nhiệt tình định hướng, hướng dẫn sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học giúp sinh viên tuy duy, tiếp cận phương pháp nghiên cứu và làm việc nhóm.

Ngày 15 tháng 7 năm 2022, Khoa Xây dựng thực hiện Quyết định số 378/QĐ-ĐHXDMT ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây tổ chức đánh giá và thông qua 08 nhiệm vụ KH&CN của sinh viên trình Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà trường phê duyệt thực hiện trong năm học 2022-2023. Nhìn chung các đề tài nghiên cứu có tính mới và tính khoa học phù hợp với năng lực nghiên cứu của sinh viên.

Một số hình ảnh tại buổi xét duyệt nhiệm vụ KH&CN
Tin, ảnh: Thu Hằng - Khoa Xây dựng

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  TUYỂN SINH 2022  
     Khoa Lý luận Chính trị    Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh  
     Khoa Xây dựng    Phương thức xét tuyển  
     Khoa Kiến trúc    Thi năng khiếu  
     Khoa Kinh tế    Xét tuyển trực tuyến theo Học bạ  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    Tra cứu kết quả  
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên    Lịch thi THPT Quốc gia  
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  
 
     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    Tư vấn tuyển sinh
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    Hotline: (0270) 3 825 903
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn