Khoa Xây dựng tổ chức xét duyệt nhiệm vụ KH&CN Sinh viên năm học 2022-2023

KHOA XÂY DỰNG TỔ CHỨC XÉT DUYỆT NHIỆM VỤ KH&CN
SINH VIÊN NĂM HỌC 2022-2023


Với sứ mạng là “cơ sở giáo dục công lập, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo hướng ứng dụng” và tầm nhìn “bảo đảm người học sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực cạnh tranh đáp ứng nhu cầu lao động trong nước và quốc tế” lĩnh vực nghiên cứu khoa học đặc biệt là nghiên cứu khoa học sinh viên luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Khoa xây dựng và Trường Đại học Xây dựng Miền Tây. Chính vì vậy, Nhà trường luôn tạo điều kiện để sinh viên phát huy tối đa các ý tưởng, sân chơi sáng tạo các công trình nghiên cứu khoa học phù hợp năng lực khi còn ngồi trên ghế Nhà trường. Đội ngũ giảng viên Khoa Xây dựng nhiệt tình định hướng, hướng dẫn sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học giúp sinh viên tuy duy, tiếp cận phương pháp nghiên cứu và làm việc nhóm.

Ngày 15 tháng 7 năm 2022, Khoa Xây dựng thực hiện Quyết định số 378/QĐ-ĐHXDMT ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây tổ chức đánh giá và thông qua 08 nhiệm vụ KH&CN của sinh viên trình Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà trường phê duyệt thực hiện trong năm học 2022-2023. Nhìn chung các đề tài nghiên cứu có tính mới và tính khoa học phù hợp với năng lực nghiên cứu của sinh viên.

Một số hình ảnh tại buổi xét duyệt nhiệm vụ KH&CN
Tin, ảnh: Thu Hằng - Khoa Xây dựng

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn