Tổ chức bảo vệ đề cương Hội thi Sáng tạo Mô hình Xây dựng năm 2022

TỔ CHỨC BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG
HỘI THI SÁNG TẠO MÔ HÌNH XÂY DỰNG NĂM 2022


Ngày 19 tháng 6 năm 2022, nhằm đánh giá tính khả thi của các sản phẩm trước khi cấp kinh phí triển khai thực hiện mô hình, Ban tổ chức Hội thi “Sáng tạo mô hình Xây dựng” tổ chức buổi thuyết trình bảo vệ đề cương dự thi cho 25 nhóm thi.

Thông qua bốn tiểu ban Kiến trúc, Kết cấu, Nền móng và Thi công các nhóm thi trình bày về mục tiêu, phạm vi ứng dụng của mô hình; nguyên vật liệu chế tạo mô hình; quy trình thực hiện mô hình và dự trù kinh phí. Ban Giám khảo chấm điểm dựa trên các tiêu chí về tính giáo dục; ứng dụng khoa học - công nghệ trong thực hiện mô hình; tính thẩm mỹ; tính kinh tế và đặc biệt là tính sáng tạo. Sau phần thuyết trình và thảo luận Ban Giám khảo đã chọn ra 17 mô hình có tính khả thi, tính sáng tạo và ứng dụng cao vào vòng 2 triển khai thực hiện mô hình thực.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ đề cương:

   

   

   

   
Các tiểu ban chụp ảnh lưu niệm với các nhóm thi:


Tin, ảnh: Thu Hằng - Khoa Xây dựng

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn