Thông tin Khoa học - Giáo dục
Đang online: 198

Số lượt truy cập: 15206536

Thông báo viết bài đăng Thông tin Khoa học - Giáo dục Trường Đại học Xây dựng Miền Tây số 42 quý IV năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc viết bài đăng Thông tin Khoa học - Giáo dục
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây số 42 quý IV năm 2020


        Thực hiện kế hoạch xuất bản Thông tin Khoa học - Giáo dục số 42 quý IV năm 2020, Nhà trường thông báo đến toàn thể giảng viên, viên chức và sinh viên tham gia viết bài với các nội dung và yêu cầu sau:

        Thông tin Khoa học - Giáo dục số 42 quý IV năm 2020 với chủ đề mừng Đảng, mừng xuân, kỷ niệm các ngày lễ: 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, …

       Bài viết là các công trình nghiên cứu về các lĩnh vực gồm khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ, môi trường, tài nguyên, kinh tế, luật, khoa học chính trị và các lĩnh vực liên quan khác; các vấn đề về đổi mới phương pháp dạy và học hoặc chia sẻ các kỹ năng, kinh nghiệm thiết thực trong cuộc sống, tâm tư, nguyện vọng của sinh viên,… hạn chế những bài sưu tầm, tổng hợp (bài sưu tầm, tổng hợp sẽ xem xét trước khi đăng).

      Hình thức trình bày theo thể lệ gửi bài đăng trên website Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, được thông qua Trưởng đơn vị ký duyệt. Bài viết gửi về phòng KH&HTQT, file mềm gửi theo địa chỉ email: bbttapsan@mtu.edu.vn để tổng hợp và phát hành Thông tin Khoa học - Giáo dục số 42 quý IV năm 2020.

      Thời gian nhận bài viết: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 03/12/2020.   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và HTQT  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị SV  Hoạt động phong trào  Văn bằng 2  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và ĐBCL  Cổng thông tin tín chỉ  Sau đại học  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức hành chính  Thư viện ảnh  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  TUYỂN SINH 2022  
     Khoa Lý luận chính trị    Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh  
     Khoa Xây dựng    Phương thức xét tuyển  
     Khoa Kiến trúc    Thi năng khiếu  
     Khoa Kinh tế    Đăng ký xét tuyển  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị    Tra cứu kết quả  
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐTTX    
 
     Trung tâm Ngoại ngữ Tin học    Tư vấn tuyển sinh  
     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Trung tâm Thí nghiệm XD và MT    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3 827 457
Email: banbientap@mtu.edu.vn