Thông tin Khoa học - Giáo dục
Đang online: 67

Số lượt truy cập: 17202006

Biểu mẫu Nghiên cứu Khoa học dành cho Sinh viên


BIỂU MẪU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC DÀNH CHO SINH VIÊN

STT BIỂU MẪU TRÍCH YẾU
1 Đơn đăng ký đề tài 
2 Danh sách đề tài NCKH sinh viên 

3 Đề cương đề tài NCKH sinh viên 

4 Dự trù kinh phí đề tài NCKH sinh viên 

Phụ lục:
Dự toán kinh phí 

5 Đề xuất Tiểu ban đánh giá nội dung đề tài NCKH sinh viên 
 
6 Phiếu đánh giá nội dung đề tài NCKH 

7 Biên bản họp Tiểu ban đánh giá nội dung đề tài NCKH sinh viên   
8 Đề xuất phê duyệt đề tài NCKH sinh viên 

9 Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài NCKH sinh viên 

10 Đề xuất hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên 
11 Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên 

12 Biên bản nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên 

13 Biên bản giải trình sau nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên 

14 Thanh lý hợp đồng NCKH sinh viên 
15 Thanh toán đề tài NCKH sinh viên 
16 Đơn xin gia hạn thời gian thực hiện đề tài NCKH sinh viên 
17 Mẫu thuyết minh đề tài NCKH sinh viên 
18 Danh mục đề xuất đề tài NCKH sinh viên tham dự Giải thưởng 
19 Phiếu Giảng viên đề xuất đề tài NCKH sinh viên 


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn