Thông tin Khoa học - Giáo dục
Đang online: 837

Số lượt truy cập: 17014750

Thông báo viết bài đăng Thông tin Khoa học - Giáo dục Trường Đại học Xây dựng Miền Tây số 41 quý III năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc viết bài đăng Thông tin Khoa học - Giáo dục
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây số 41 quý III năm 2020


Thực hiện kế hoạch xuất bản Thông tin Khoa học - Giáo dục số 41 quý III năm 2020, Nhà trường thông báo đến toàn thể giảng viên, viên chức và sinh viên tham gia viết bài với các nội dung và yêu cầu sau: 

Thông tin Khoa học - Giáo dục số 41 quý III năm 2020 với chủ đề kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,…

Bài viết là các công trình nghiên cứu về các lĩnh vực gồm khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ, môi trường, tài nguyên, kinh tế, luật, khoa học chính trị và các lĩnh vực liên quan khác; các vấn đề về đổi mới phương pháp dạy và học hoặc chia sẻ các kỹ năng, kinh nghiệm thiết thực trong cuộc sống, tâm tư, nguyện vọng của sinh viên,… hạn chế những bài sưu tầm, tổng hợp (bài sưu tầm, tổng hợp sẽ xem xét trước khi đăng).

Hình thức trình bày theo thể lệ gửi bài đăng trên website Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, được thông qua Trưởng đơn vị ký duyệt. Bài viết gửi về phòng KH&HTQT, file mềm gửi theo địa chỉ email: bbttapsan@mtu.edu.vn để tổng hợp và phát hành Thông tin Khoa học - Giáo dục số 41 quý III năm 2020.

Thời gian nhận bài viết: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26/8/2020.   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn