Thông tin Khoa học - Giáo dục

Đang online: 137

Số lượt truy cập: 4092567


PHÒNG KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY
Địa chỉ:    20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long
Điện thoại:070 3 843 821
Email:      nckh.mtu@gmail.com 

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 070. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 070. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com