Thông báo viết bài Thông tin Khoa học - Giáo dục Trường Đại học Xây dựng Miền Tây số 34 - Quý IV năm 2018 (19/10/2018)


THÔNG BÁO
Về việc viết bài đăng Thông tin Khoa học - Giáo dục 
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây số 34 - Quý IV năm 2018

Khởi động giải thưởng Kiến trúc xanh Quốc tế: Spec Go Green 2018 (03/09/2018)

Một mùa giải Spec Go Green mới lại bắt đầu. Năm 2018, giải thưởng kiến trúc xanh tiếp tục mở rộng ra phạm vi quốc tế với giải thưởng hấp dẫn lên tới 1 tỷ đồng và ban giám khảo là các KTS uy tín đến từ khắp nơi trên thế giới.
[04/9/2018]

Thế lệ viết bài Thông tin Khoa học - Giáo dục Trường Đại học Xây dựng Miền Tây số 33 - quý III năm 2018 (06/07/2018)


THÔNG BÁO
Về việc viết bài đăng Thông tin Khoa học - Giáo dục 
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây số 33 - quý III năm 2018

Thông báo đăng ký nhiệm vụ KH & CN cấp Quốc gia và Bộ XD (10/05/2018)


THÔNG BÁO
V/v đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ
cấp Quốc gia và Bộ Xây dựng năm 2019

Viết bài tham dự hội thảo khoa học " Tri thức Vĩnh Long trước cơ hội Cách mạng KHKT 4.0" (06/05/2018)


THÔNG BÁO
Về việc viết bài và tham dự Hội thảo Khoa học
"Tri thức Vĩnh Long trước cơ hội Cách mạng Khao học Kỹ thuật 4.0"Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3 825 903 - 3 823 657 - 3 839 768     Fax: (0270) 3 827 457


Wedmaster: thong@mtu.edu.vn