Thông tin Khoa học - Giáo dục
Đang online: 120

Số lượt truy cập: 5314846

Thế lệ viết bài Thông tin Khoa học - Giáo dục Trường Đại học Xây dựng Miền Tây số 33 - quý III năm 2018 (06/07/2018)


THÔNG BÁO
Về việc viết bài đăng Thông tin Khoa học - Giáo dục 
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây số 33 - quý III năm 2018

Thông báo đăng ký nhiệm vụ KH & CN cấp Quốc gia và Bộ XD (10/05/2018)


THÔNG BÁO
V/v đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ
cấp Quốc gia và Bộ Xây dựng năm 2019

Viết bài tham dự hội thảo khoa học " Tri thức Vĩnh Long trước cơ hội Cách mạng KHKT 4.0" (06/05/2018)


THÔNG BÁO
Về việc viết bài và tham dự Hội thảo Khoa học
"Tri thức Vĩnh Long trước cơ hội Cách mạng Khao học Kỹ thuật 4.0"


Thông báo viết bài đăng trên tạp chí Khoa học và Đào tạo Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn (13/04/2018)


THÔNG BÁO

V/v viết bài đăng trên tạp chí "Khoa học và Đào tạo"
Trường Đại học Công nghệ Sài gònThế lệ viết bài Thông tin Khoa học - Giáo dục Trường Đại học Xây dựng Miền Tây số 32 - quý II năm 2018 (08/04/2018)


THÔNG BÁO
Về việc viết bài đăng Thông tin Khoa học - Giáo dục 
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây số 32 - quý II năm 2018

Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường (01/04/2018)


THÔNG BÁO
V/v Đăng ký đề tài NCKH cấp Trường, Khoa năm học 2018-2019

Thông báo về việc kiểm tra tiến độ đề tài NCKH (19/03/2018)


THÔNG BÁO
KIỂM TRA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
năm học 2017 - 2018

123

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3 825 903 - 3 823 657      Fax: (0270) 3 827 457


Wedmaster: thong@mtu.edu.vn