Thông tin Khoa học - Giáo dục
Đang online: 536

Số lượt truy cập: 16324249

Thông báo viết bài cho Hội thảo khoa học quốc tế “The 2nd International Symposium on Engineering and Technology (ISET 2020)"


THÔNG BÁO
VIẾT BÀI CHO HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ 
“THE 2ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENGINEERING AND TECHNOLOGY (ISET 2020)”

Trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác chính thức đã được ký kết giữa Trường Đại học Xây dựng Miền Tây và Đại học Quốc gia Chung Hsing (NCHU) - Đài Loan với tiêu chí: cùng thúc đẩy hợp tác giáo dục và trao đổi học thuật; nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau giữa các cơ sở giáo dục đại học cũng như giữa Việt Nam và Đài Loan.

Sau thành công của Hội thảo quốc tế lần thứ nhất “International Symposium on Engineering and Technology (ISET 2019)” được tổ chức tại Đài Loan vào tháng 10/2019, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây tiếp tục phối hợp với Đại học Quốc gia Chung Hsing tổ chức “The 2nd International Symposium on Engineering and Technology (ISET 2020)” với sự tham gia của nhiều cơ sở giáo dục đại học Đài Loan và Việt Nam.

Căn cứ kế hoạch của Ban Tổ chức Hội thảo, Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Xây dựng Miền Tây thông báo đến toàn thể giảng viên, viên chức tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học quốc tế về công nghệ và kỹ thuật ISET 2020, thông tin cụ thể xin vui lòng truy cập vào link sau: 

Để xem thông tin chi tiết, truy cập đường dẫn sau đây: ISET 2020


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn