Thông tin Khoa học - Giáo dục
Đang online: 217

Số lượt truy cập: 15168331
PHÂN CÔNG CÔNG TÁC
1. Trưởng phòng:

1.1. Trưởng phòng là người trực tiếp điều hành các công việc của phòng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng theo quy định của pháp luật.

1.2. Phụ trách công tác NCKH của giảng viên, hội thảo khoa học, hợp tác quốc tế cụ thể:

a. Tham mưu BGH xây dựng chương trình kế hoạch nghiên cứu khoa học và quan hệ quốc tế phù hợp sứ mạng nghiên cứu và phát triển của trường.

b. Tham mưu BGH ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy định về nghiên cứu khoa học và quan hệ hợp tác quốc tế trong phạm vi nhà trường.

c. Phối hợp với các đơn vị trong trường, tổ chức hướng dẫn đăng ký các hoạt động về khoa học và công nghệ. Quy định và tổ chức thực hiện việc đánh giá, nghiệm thu, ứng dụng công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ các cấp trong trường.

d. Thường trực Hội đồng Khoa học, hội đồng thi học sinh giỏi, hội đồng cải tiến chương trình đào tạo và mở ngành của nhà trường.

e. Đầu mối tổ chức các hội nghị khoa học của trường.

f. Tổ chức và quản lý công tác quan hệ, hợp tác quốc tế; hợp tác quốc tế đào tạo phát triển nguồn lực của trường.

g. Các công việc khác do Hiệu trưởng giao việc cụ thể.

2. Phó trưởng phòng:

2.1. Quản lý công việc của phòng khi trưởng phòng đi công tác.

2.2. Phụ trách công tác NCKH của học sinh, sinh viên.

2.3. Quản lý các công việc thực hiện chức năng thường xuyên của phòng: Biên soạn tập san, biên soạn chương trình đào tạo, in ấn phát hành sách cụ thể:

a. Quan hệ đơn vị sử dụng lao động lấy ý kiến đánh giá chất lượng đào tạo đối với người học sau khi ra trường và đánh giá về chương trình đào tạo. Phối hợp các đơn vị liên quan biên soạn cải tiến chương trình đào tạo các bậc, hệ đào tạo trong trường.

b. Tổ chức thi học sinh giỏi.

c. Tổ chức in ấn giáo trình, tài liệu học tập trên cơ sở những đề tài nghiên cứu của giảng viên của phù hợp chương trình đào tạo trường.

d. Tổ chức công tác thống kê, thông tin khoa học và công nghệ, biên tập và xuất bản thông tin khoa học và giáo dục của trường.

e. Chuẩn bị hội nghị khoa học của trường, cố vấn cho Khoa, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh, sinh viên.

f. Các công việc khác do trưởng phòng giao việc cụ thể.
TRƯỞNG PHÒNG
NGUYỄN NGỌC LONG GIANG

TRƯỞNG PHÒNG
NGUYỄN NGỌC LONG GIANG

TRƯỞNG PHÒNG
NGUYỄN NGỌC LONG GIANG


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và HTQT  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị SV  Hoạt động phong trào  Văn bằng 2  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và ĐBCL  Cổng thông tin tín chỉ  Sau đại học  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức hành chính  Thư viện ảnh  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  TUYỂN SINH 2022  
     Khoa Lý luận chính trị    Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh  
     Khoa Xây dựng    Phương thức xét tuyển  
     Khoa Kiến trúc    Thi năng khiếu  
     Khoa Kinh tế    Đăng ký xét tuyển  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị    Tra cứu kết quả  
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐTTX    
 
     Trung tâm Ngoại ngữ Tin học    Tư vấn tuyển sinh  
     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Trung tâm Thí nghiệm XD và MT    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3 827 457
Email: banbientap@mtu.edu.vn