Thông tin Khoa học - Giáo dục

Đang online: 142

Số lượt truy cập: 4715167

Sáng kiến cải tiến
TT Mẫu đánh giá & Phân loại viên chức
 Tải về
 1 Quyết định ban hành Quy định sáng kiến cải tiến
 2 Quy định sáng kiến cải tiến
 3 Các biểu mẫu sáng kiến cải tiến

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com