Sáng kiến cải tiến
TT Mẫu đánh giá & Phân loại viên chức
 Tải về
 1 Quyết định ban hành Quy định sáng kiến cải tiến
 2 Quy định sáng kiến cải tiến
 3 Các biểu mẫu sáng kiến cải tiến

Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn