Thông tin Khoa học - Giáo dục
Đang online: 58

Số lượt truy cập: 17201931

Biểu mẫu Khoa học Công nghệ


BIỂU MẪU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

STT BIỂU MẪU TRÍCH YẾU
1 Phiếu đề xuất 
2 Thuyết minh nhiệm vụ 

3 Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ 2023 - mẫu KHCN
Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ 2023 - mẫu Giáo trình BG 

4 Biên bản xét duyệt 

5 Danh mục đề xuất
 
6 Phiếu phản biện đề xuất

7 Phiếu đánh giá nội dung đề xuất  
8 Biên bản họp Tiểu ban

9 Hợp đồng triển khai nhiệm vụ

10 Báo cáo định kỳ
11 Phiếu điều chỉnh thuyết minh

12 Biên bản bản Hội thảo, nghiệm thu

13 Bản đóng góp ý kiến HTNT

14 Biên bản giải trình
15 Phiếu nhận xét đánh giá nghiệm thu
16 Phiếu đánh giá nghiệm thu
17 Thanh lý hợp đồng
18 Phiếu ĐX tổ chức HT
19 Dự trù và thanh toán HT
20 Báo cáo kết quả tổ chức HT
21 Phiếu đề xuất tham dự HT
22 Mẫu báo cáo kết quả tham dự HT
23 Đơn xin gia hạn


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn