Quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2017 (18/01/2018)THÔNG BÁO
V/v ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2017


 


Quy trình đăng ký, quyết toán thuế thu nhập cá nhân (26/05/2014)

 
Mục đích: Thống nhất quy trình đăng ký mã số thuế, đăng ký giảm trừ gia cảnh, quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Luật thuế TNCN.


Hướng dẫn tra cứu mã số thuế thu nhập cá nhân (26/05/2014)

 
Trường hợp cá nhân quên mã số thuế thu nhập cá nhân, để tra cứu mã số thuế của mình...

1

Đang online: 268

Số lượt truy cập: 5890449