Trang chủ trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Đây là trang web của trường đhxd miền tây

Đây là trang web của trường đhxd miền tây

Trang chủ trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Thông báo về việc sử dụng biểu trưng

THÔNG BÁO
Về việc sử dụng Biểu trưng
Kính gửi: Các đơn vị

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-ĐHXDMT ngày 28/4/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐH Xây dựng Miền Tây về việc công nhận kết quả cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) Trường ĐH Xây dựng Miền Tây,

Trường thông báo đến các đơn vị kể từ ngày 29/4/2016 chính thức sử dụng Biểu trưng mới của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây như sau: 

Các đơn vị và cá nhân trong Trường đã và đang sử dụng biểu trưng của Trường để quảng bá, giới thiệu hình ảnh về Nhà Trường trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử (website), sách, trang TTKH,…phải kịp thời cập nhật, điều chỉnh, bổ sung thông tin theo đúng quy định của mẫu biểu tượng mới.

Đề nghị Trưởng các đơn vị phổ biến nội dung của thông báo này đến các viên chức và sinh viên trong toàn Trường được biết và thực hiện.

Phòng NCKH


 > Tin tức sự kiện
   > Thông tin tốt nghiệp

   Đang online: 168

   Số lượt truy cập: 5787835


   Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
   Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
   Điện thoại: (0270) 3 825 903 - 3 823 657      Fax: (0270) 3 827 457
   Email: banbientap@mtu.edu.vn