Văn bản

Số hiệu

VĂN BẢN

TRÍCH YẾU

44/2013/QH13

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

  Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  Quốc hội ban hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,Đang online: 190

Số lượt truy cập: 5234776


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457


Wedmaster: thong@mtu.edu.vn