GIỜ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN
 
Từ Thứ 2 đến Thứ 6:

Sáng:
7 giờ đến 11 giờ

Chiều:
13 giờ đến 17 giờ

   

Biểu trưng
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
 
     
 
 
   Facebook Trường Đại học
Xây dựng Miền Tây
 
Thông báo Khảo sát mức độ hài lòng của bạn đọc sử dụng dịch vụ Trung tâm Thông tin - Thư viện (LIC) năm học 2021-2022

THÔNG BÁO
Khảo sát mức độ hài lòng của bạn đọc
sử dụng dịch vụ Trung tâm Thông tin - Thư viện năm học 2021-2022


Xem thông báo chi tiết tại đây


Căn cứ Kế hoạch của Nhà trường về việc khảo sát mức độ hài lòng của bạn đọc sử dụng dịch vụ Trung tâm Thông tin - Thư viện trong năm học 2021-2022;

Nhằm tạo điều kiện cho Nhà trường phát triển nguồn học liệu và dịch vụ để phục vụ tốt hơn nữa cho toàn thể cán bộ, giảng viên trong năm học mới; đồng thời bổ sung hồ sơ minh chứng phục vụ cho công tác kiểm định chất lượng giáo dục của Nhà trường;

Nhà trường thông báo đến toàn thể các đơn vị phối hợp thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của bạn đọc sử dụng dịch vụ Trung tâm Thông tin - Thư viện năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

Đối tượng khảo sát: Giảng viên, viên chức, người lao động của Trường.

Thời gian khảo sát: Từ ngày 25/7/2022 đến hết ngày 15/8/2022.

Link tham gia khảo sát:

1. Dành cho Giảng viên, viên chức, người lao động: Link

2. Dành cho Sinh viên, Học viên: Link

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc thông báo này. Trong quá trình thực hiện khảo sát, nếu các giảng viên, viên chức, người lao động có thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ TT. Thông tin - Thư viện để được hỗ trợ kịp thời.   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Lý luận Chính trị    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Xây dựng    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kiến trúc      
     Khoa Kinh tế  
 
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên      
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn