Thông tin Khoa học - Giáo dục
Đang online: 44

Số lượt truy cập: 17201616

Quyết định thành lập lớp ôn thi Olympic Cơ học


QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP LỚP ÔN THI OLYMPIC CƠ HỌC TOÀN QUỐC 
LẦN XXXI - NĂM 2019

LỊCH ÔN THI 

(Kèm theo Quyết định số 27/QĐ-ĐHXDMT ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHXD Miền Tây về việc thành lập lớp ôn thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXXI, năm 2019)

1. Môn: Sức bền Vật liệu Phòng: C2.2
2. Môn: Cơ học đất Phòng: C2.3


Tuần

Ngày/tháng

Số tiết/tuần

Thời gian


1

Từ 18/02 đến 22/02/2019

9

18 giờ 30
Thứ Hai, Tư, Sáu hàng tuần

(bắt đầu từ 18/02/2019 đến 19/04/2019)


2

Từ 25/02 đến 01/3/2019

9


3

Từ 04/3 đến 08/3/2019

9


4

Từ 11/3 đến 15/3/2019

9


5

Từ 18/3 đến 22/3/2019

9


6

Từ 25/3 đến 29/3/2019

9


7

Từ 01/4 đến 05/4/2019

9


8

Từ 08/4 đến 12/4/2019

9


9

Từ 15/4 đến 19/4/2019

9

TỔNG CỘNG

81


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn