Thông tin Khoa học - Giáo dục
Đang online: 131

Số lượt truy cập: 15167430

Quyết định thành lập lớp ôn thi Olympic Cơ học


QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP LỚP ÔN THI OLYMPIC CƠ HỌC TOÀN QUỐC 
LẦN XXXI - NĂM 2019

LỊCH ÔN THI 

(Kèm theo Quyết định số 27/QĐ-ĐHXDMT ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHXD Miền Tây về việc thành lập lớp ôn thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXXI, năm 2019)

1. Môn: Sức bền Vật liệu Phòng: C2.2
2. Môn: Cơ học đất Phòng: C2.3


Tuần

Ngày/tháng

Số tiết/tuần

Thời gian


1

Từ 18/02 đến 22/02/2019

9

18 giờ 30
Thứ Hai, Tư, Sáu hàng tuần

(bắt đầu từ 18/02/2019 đến 19/04/2019)


2

Từ 25/02 đến 01/3/2019

9


3

Từ 04/3 đến 08/3/2019

9


4

Từ 11/3 đến 15/3/2019

9


5

Từ 18/3 đến 22/3/2019

9


6

Từ 25/3 đến 29/3/2019

9


7

Từ 01/4 đến 05/4/2019

9


8

Từ 08/4 đến 12/4/2019

9


9

Từ 15/4 đến 19/4/2019

9

TỔNG CỘNG

81


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và HTQT  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị SV  Hoạt động phong trào  Văn bằng 2  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và ĐBCL  Cổng thông tin tín chỉ  Sau đại học  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức hành chính  Thư viện ảnh  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  TUYỂN SINH 2022  
     Khoa Lý luận chính trị    Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh  
     Khoa Xây dựng    Phương thức xét tuyển  
     Khoa Kiến trúc    Thi năng khiếu  
     Khoa Kinh tế    Đăng ký xét tuyển  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị    Tra cứu kết quả  
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐTTX    
 
     Trung tâm Ngoại ngữ Tin học    Tư vấn tuyển sinh  
     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Trung tâm Thí nghiệm XD và MT    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3 827 457
Email: banbientap@mtu.edu.vn