Biểu mẫu thuế TNCN

Số hiệu

BIỂU MẪU

TRÍCH YẾU

16/ĐK-TNCN

Đăng ký giảm trừ gia cảnh

  Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

23/CK-TNCN

Bản cam kết không trừ thuế TNCN

  Cam kết tổng thu nhập cá nhân không vượt quá tính thuế TNCN theo quy định, tạm thời không thực hiện khấu trừ 10%.

 04 - 2/TNCN    Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân   Đề nghị Công ty/ Đơn vị thay mặt thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân
21a/XN-TNCN   Tờ khai người phải trực tiếp nuôi dưỡng   Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng (Mẫu 21a)
21b/XN-TNCN   Tờ khai người phải trực tiếp nuôi dưỡng   Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng (Mẫu 21b)
 05-ĐK-TCT   Tờ khai đăng ký thuế   Dùng cho cá nhân thuộc diện nộp thuế TNCN
    Phiếu điều chỉnh thông tin   Điều chỉnh thông tin người nộp thuếĐang online: 176

Số lượt truy cập: 4594697


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com