Nhân sự - phân công công tác

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN


Địa chỉ liên hệ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long
ĐT: +84 703 826 119  -  Fax:  +84 703 827 457TRƯỞNG PHÒNG
TS. PHẠM HỒNG THÁI TẬP THỂ CÁN BỘ NHÂN VIÊN PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN PHÂN CÔNG CÔNG TÁC
1. Trưởng phòng - Kế toán trưởng
1- Thực hiện công tác tổ chức bộ máy của phòng.
2- Thực hiện công tác quản lý tài chính của trường.
3- Thực hiện công tác kế toán trưởng của Xây dựng cơ bản, Trung tâm tư vấn xây dựng, phòng Thí nghiệm.
4- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

2. Phó trưởng phòng
1- Thực hiện các công việc quản lý phòng khi Trưởng phòng đi vắng.
2- Thực hiện công việc của kế toán tổng hợp.
3- Thực hiện kiểm soát các khoản thu, chi của trường.
4- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công.


Đang online: 110

Số lượt truy cập: 5797545


Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn