Khoa Xây dựng – Trường Đại học Xây dựng Miền Tây tham gia ký kết ghi nhớ hợp tác các khoa đào tạo khối ngành Xây dựng

KHOA XÂY DỰNG – TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY
THAM GIA KÝ KẾT GHI NHỚ HỢP TÁC CÁC KHOA ĐÀO TẠO KHỐI NGÀNH XÂY DỰNG


Ngày 18/02/2023, tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi, Khoa Xây dựng được sự ủy quyền của Nhà trường tham gia giao lưu các khoa đào tạo khối ngành Xây dựng thuộc các trường đại học khu vực phía Nam và đã ký kết ghi nhớ hợp tác nhằm cùng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất, trao đổi học thuật, cũng như liên kết với nhau trong quá trình đào tạo, quảng bá tuyển sinh, thí nghiệm thực hành, giao lưu sinh viên giữa các trường qua các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật,...Khoa Xây dựng - trường Đại học Xây dựng Miền Tây ký kết hợp tác NCKH, đào tạo.

Với việc phát triển rất nhanh đô thị như hiện nay, và chuyển đổi số trong ngành xây dựng, quản lý khai thác, thi công công trình xây dựng ngày càng lớn nên nhu cầu nguồn nhân lực cho ngành xây dựng đòi hỏi gia tăng cả về số lượng và chất lượng. Bên cạnh đất nước ta có nền kinh tế ngày một tăng trưởng nên vấn đề đặt ra phát triển hạ tầng kỹ thuật, xây dựng mới đô thị rất cần thiết. Điển hình theo Bộ Xây dựng 6 tháng đầu năm 2022 tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc tăng 0,6% so với cùng kỳ, đạt 40,4% với 867 đô thị và dự kiến phải đạt 50-60% ở những năm 2030. Điều này tạo ra nhu cầu lớn cho các công trình xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và nhà ở. Để đáp ứng nhu cầu đô thị hóa ngày càng tăng, một trong những giải pháp của ngành là đào tạo và nâng cao trình độ cho nguồn nhân lực ngành xây dựng; Xuất phát các nhu cầu trên, các Khoa Xây dựng thuộc các trường đại học khối ngành xây dựng ký kết hợp tác nhằm tăng cường cải cách chương trình đào tạo, cập nhật cải cách chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu thị trường lao động và sự phát triển của khối ngành xây dựng, tăng cường theo hướng thực hành, có tính ứng dụng cao, sử dụng ngay sau khi sinh viên tốt nghiệp. Khoa Xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Miền Tây đã tham gia và cùng ký kết với các Khoa của các trường Đại học Đại học Thủy lợi, Đại Học Bách Khoa TP.HCM, Đại học Kiến Trúc TP.HCM, Đại học Mở,... tạo ra Hiệp hội liên kết hợp tác giữa các Khoa, giữa Nhà trường và Doanh nghiệp để ngày một hoàn thiện trọng trách, và đạt mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong thời đại mới. Đồng thời tôn chỉ phục vụ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phản biện xã hội trong lĩnh vực xây dựng.


Một số hình ảnh trong buổi ký kết


Tin bài: Lê Bảo Quốc - Khoa Xây dựng

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Lý luận Chính trị    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Xây dựng    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kiến trúc      
     Khoa Kinh tế  
 
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên      
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn