Buổi làm việc đầu tiên với các Bí thư các chi Đoàn và Chi Hội trưởng các Chi hội sinh viên khóa 2016

BUỔI LÀM VIỆC ĐẦU TIÊN VỚI BÍ THƯ CÁC CHI ĐOÀN
VÀ CHI HỘI TRƯỞNG CÁC CHI HỘI KHÓA 2016

Tối ngày 05/10, Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư kí Hội Sinh viên đã có buổi làm việc đầu tiên với các Bí thư các chi Đoàn và Chi Hội trưởng các Chi hội sinh viên khóa 2016.

Đại diện Ban Thường vụ đoàn trường, có sự tham gia Đ/c Lê Trần Khánh Phương-Phó Bí thư Đoàn trường, Đ/c Nguyễn Công Danh-Phó Chủ tịch Hội Sinh viên, các đồng chí là Bí thư Liên chi D14, K15 và đặc biệt là sự tham dự của hơn 20 đồng chí là Bí thư các Chi đoàn và Chi hội trưởng các Chi hội sinh viên khóa 2016.


Các Bí thư Chi đoàn và Chi Hội trưởng các Chi hội khoá 2016

Trong cuộc họp, BTV Đoàn trường và BTK Hội Sinh viên đã định hướng về các công tác Đoàn – Hội trong thời gian tới. Hướng dẫn bầu Ban chấp hành chi Đoàn, chi Hội sinh viên khóa 2016. Đồng thời tiến hành bầu Ban chấp hành Liên chi Đoàn, Liên chi Hội sinh viên và hướng dẫn các công tác Đoàn vụ cho khóa 2016.


Đ/c Lê Trần Khánh Phương định hướng cho khoá 2016 về các công tác Đoàn – Hội trong thời gian tới

Cuộc họp đã bầu thành công Ban Chấp hành Liên chi Đoàn lâm thời khóa 2016 gồm 11 đồng chí. Đ/c Phạm Văn Tuấn Kiệt, Bí thư Chi đoàn XD16D03 là Bí thư Liên chi đoàn K16. Ban Chấp hành Liên chi Hội Sinh viên lâm thời khóa 2016 gồm 11 đồng chí. Đ/c Đặng Hoàng Sang, Chi hội trưởng Chi hội XD16D01 là Liên chi Hội trưởng K16.


Đại diện BTV Đoàn trường chụp hình lưu niệm cùng BCH Liên chi đoàn K16


Đại diện BTK HSV trường chụp hình lưu niệm với BTK Liên chi HSV K16

Ban Thông tin & Truyền thông
Hữu Nhân - Duy Phong

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn