Tài liệu Sinh hoạt Chi đoàn 2016
 Tháng 1
 Tai lieu SHCD_ thang 1.2.2016.pdf
 Tháng 3
 Tai lieu SHCD_ thang 3.2016.pdf
 Tháng 4
 Tai lieu SHCD_ thang 4.2016.pdf
 Tháng 7
 Tai lieu SHCD_ thang 7.2016.pdf
 Tháng 8
 Tai lieu SHCD_ thang 8.2016.pdf
 Tháng 9
 Tai lieu SHCD_ thang 9.2016.pdf

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3 825 903 - 3 823 657      Fax: (0270) 3 827 457


Wedmaster: thong@mtu.edu.vn