Đăng ký tham dự kỳ thi sinh viên giỏi cấp Trường năm học 2017 – 2018

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký tham dự kỳ thi sinh viên giỏi cấp Trường 
Năm học 2017 – 2018

Căn cứ kế hoạch số 508/KH-ĐHXDMT ngày 25/10/2017 về việc tổ chức kỳ thi sinh viên giỏi cấp Trường năm học 2017 -2018;

Trường Đại Học Xây dựng Miền Tây thông báo đến các đơn vị liên quan và toàn thể sinh viên về kế hoạch tổ chức và hình thức đăng ký tham dự kỳ thi như sau:

1. Môn thi:

- Sức bền vật liệu

- Cơ học kết cấu

- Cơ học đất

- Thiết kế nhanh.

2. Đối tượng dự thi:

Tất cả sinh viên trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây có kết quả xếp loại học tập từ loại khá trở lên, không vi phạm bất cứ hình thức kỷ luật nào và có điểm kết thúc của học phần đăng ký dự thi đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Đối với sinh viên đã học xong học phần: phải đạt điểm A.

+ Đối với sinh viên chưa học xong học phần : phải được xác nhận của giảng viên giảng dạy học phần đó.

3. Hình thức, thời gian:

- Sinh viên đăng ký theo đơn vị lớp (có mẫu kèm theo) gửi danh sách cho giảng viên chủ nhiệm (phòng Công tác Học sinh-Sinh viên) hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế.

- Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/12/2017.

- Thời gian thi dự kiến: Ngày 27, 28 tháng 01 năm 2018.

4. Hình thức khen thưởng.

Thí sinh đạt giải được nhận tiền thưởng, giấy khen của Hiệu trưởng Trường ĐHXD Miền Tây; cộng điểm rèn luyện theo quy chế và được tuyển chọn tiếp tục ôn luyện tham dự kỳ thi Olympic cơ học toàn quốc năm 2018.

Ghi chú:

- Những sinh viên đạt kết quả cao của các môn cơ học sẽ được tuyển vào đội tuyển thi Olympic Cơ học Toàn Quốc năm 2018 của Trường. 

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3 825 903 - 3 823 657 - 3 839 768     Fax: (0270) 3 827 457


Wedmaster: thong@mtu.edu.vn