Thông tin Khoa học - Giáo dục
Đang online: 323

Số lượt truy cập: 13727548

Đăng ký tham dự kỳ thi sinh viên giỏi cấp Trường năm học 2017 – 2018

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký tham dự kỳ thi sinh viên giỏi cấp Trường 
Năm học 2017 – 2018

Căn cứ kế hoạch số 508/KH-ĐHXDMT ngày 25/10/2017 về việc tổ chức kỳ thi sinh viên giỏi cấp Trường năm học 2017 -2018;

Trường Đại Học Xây dựng Miền Tây thông báo đến các đơn vị liên quan và toàn thể sinh viên về kế hoạch tổ chức và hình thức đăng ký tham dự kỳ thi như sau:

1. Môn thi:

- Sức bền vật liệu

- Cơ học kết cấu

- Cơ học đất

- Thiết kế nhanh.

2. Đối tượng dự thi:

Tất cả sinh viên trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây có kết quả xếp loại học tập từ loại khá trở lên, không vi phạm bất cứ hình thức kỷ luật nào và có điểm kết thúc của học phần đăng ký dự thi đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Đối với sinh viên đã học xong học phần: phải đạt điểm A.

+ Đối với sinh viên chưa học xong học phần : phải được xác nhận của giảng viên giảng dạy học phần đó.

3. Hình thức, thời gian:

- Sinh viên đăng ký theo đơn vị lớp (có mẫu kèm theo) gửi danh sách cho giảng viên chủ nhiệm (phòng Công tác Học sinh-Sinh viên) hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế.

- Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/12/2017.

- Thời gian thi dự kiến: Ngày 27, 28 tháng 01 năm 2018.

4. Hình thức khen thưởng.

Thí sinh đạt giải được nhận tiền thưởng, giấy khen của Hiệu trưởng Trường ĐHXD Miền Tây; cộng điểm rèn luyện theo quy chế và được tuyển chọn tiếp tục ôn luyện tham dự kỳ thi Olympic cơ học toàn quốc năm 2018.

Ghi chú:

- Những sinh viên đạt kết quả cao của các môn cơ học sẽ được tuyển vào đội tuyển thi Olympic Cơ học Toàn Quốc năm 2018 của Trường. 


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và HTQT  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị SV  Hoạt động phong trào  Văn bằng 2  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và ĐBCL  Cổng thông tin tín chỉ  Sau đại học  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức hành chính  Thư viện ảnh  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  TUYỂN SINH 2022  
     Khoa Lý luận chính trị    Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh  
     Khoa Xây dựng    Phương thức xét tuyển  
     Khoa Kiến trúc    Thi năng khiếu  
     Khoa Kinh tế    Đăng ký xét tuyển  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị    Tra cứu kết quả  
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐTTX    
 
     Trung tâm Ngoại ngữ Tin học    Tư vấn tuyển sinh  
     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Trung tâm Thí nghiệm XD và MT    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3 827 457
Email: banbientap@mtu.edu.vn