Thông tin Khoa học - Giáo dục
Đang online: 202

Số lượt truy cập: 13727273

Thông báo thể lệ viết bài Thông tin Khoa học Giáo dục số 28

BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY

Số: 214/ĐHXDMT-KH&HTQT
V/v viết bài Thông tin KHGD
Trường ĐHXD Miền Tây 
chỉ số ISSN 2525-2615 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcVĩnh Long, ngày 22 tháng 5 năm 2017
 
 

 Kính gửi: Các đồng chí Trưởng các Khoa, Bộ môn trực thuộc.

Ngày 24 tháng 4 năm 2017 Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ có Công văn số 15/TTKHCN-ISSN về việc cấp Mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN), theo đó Thông tin Khoa học Giáo dục trường Đại học Xây dựng Miền Tây được cấp chỉ số ISSN 2525-2615;

Để xuất bản phẩm có thể gia nhập hệ thống dữ liệu xuất bản phẩm quốc tế giúp xuất bản phẩm của Trường có cơ hội mở rộng sự quảng bá, giao lưu thông tin, giới thiệu những thành tựu nghiên cứu và các tác giả ra thế giới.

Ban Giám hiệu Nhà trường thông báo đến Trưởng các Khoa, Bộ môn trực thuộc triển khai trong đơn vị về việc nâng cao chất lượng các bài viết chuyên ngành làm cơ sở để Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước xem xét, tính điểm khi phong học hàm và xem xét ưu tiên khi làm Thạc sĩ, Tiến sĩ cũng như chấm điểm tích lũy cho xuất bản phẩm Thông tin Khoa học - Giáo dục Trường Đại học Xây dựng Miền Tây trong thời gian tới. Đề nghị các đồng chí Trưởng đơn vị triển khai trong đơn vị và tham gia viết bài theo quy định trong thể lệ đính kèm. 

Thời gian nhận bài viết Thông tin Khoa học Giáo dục số 28, quý II năm 2017: đến hết ngày 02/6/2017.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. NGUYỄN VĂN CHIẾU


   


 


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và HTQT  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị SV  Hoạt động phong trào  Văn bằng 2  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và ĐBCL  Cổng thông tin tín chỉ  Sau đại học  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức hành chính  Thư viện ảnh  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  TUYỂN SINH 2022  
     Khoa Lý luận chính trị    Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh  
     Khoa Xây dựng    Phương thức xét tuyển  
     Khoa Kiến trúc    Thi năng khiếu  
     Khoa Kinh tế    Đăng ký xét tuyển  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị    Tra cứu kết quả  
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐTTX    
 
     Trung tâm Ngoại ngữ Tin học    Tư vấn tuyển sinh  
     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Trung tâm Thí nghiệm XD và MT    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3 827 457
Email: banbientap@mtu.edu.vn