Khai mạc lớp Cảm tình Đoàn năm 2018
Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Ban Chấp hành Đoàn trường ĐHXD Miền Tây năm 2018. Tối 15/3/2018 tại Phòng B1.2, Ban Chấp hành Đoàn trường tổ chức khai giảng Lớp cảm tình Đoàn năm 2018 cho 10 thanh niên tiên tiến ở các chi đoàn.
Đến dự buổi khai giảng có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thành Được – Phó Bí thư Đoàn trường, đ/c Nguyễn Công Danh - Ủy viên Thường vụ Đoàn trường và đ/c Huỳnh Kim Thừa - Ủy viên BCH Đoàn trường.Đồng chí Nguyễn Thành Được – Phó Bí thư Đoàn trường phát biểu 
khai giảng Lớp cảm tình Đoàn năm 2018
10 Thanh niên ưu tú chụp ảnh lưu niệm với 02 Báo cáo viên


Sau buổi khai giảng các bạn thanh niên u tú được nghe Đồng chí Nguyễn Thành Được – Phó Bí thư Đoàn trường – Báo cáo viên báo cáo 02 chuyên đề: Một số vấn đề cơ bản về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Phấn đấu để trở thành người đoàn viên và đồng chí Huỳnh Kim Thừa – UV BCH Đoàn trường – Báo cáo viên báo cáo chuyên đề về Một số vấn đề cơ bản về Đảng cộng sản Việt Nam.

     

Các báo cáo viên báo cáo chuyên đề cho các thanh niên ưu tú


Sau khi tiếp thu các chuyên đề do báo cáo viên trình bày các bạn tham gia viết bài thu hoạch và nộp cho BCH Đoàn trường.

     

Hình ảnh các bạn thanh niên ưu tú viết bài thu hoạch


Nguyễn Thành Được.