SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY
NHẬN HỌC BỔNG PHẠM HÙNG

Ngày 01/12/2013 hội Khuyến học tỉnh Vĩnh Long khen tặng sinh viên đạt thành tích học tốt, rèn tốt, vượt khó học tập năm học 2012-2013.
 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây có 5 sinh viên được trao tặng học bổng Phạm Hùng: Lê Thành Thái sinh viên lớp XD11C03; Lê Hoài Ân sinh viên lớp XD12D02; Nguyễn Phan Yến Phương sinh viên lớp XD13D03; Lê Thị Cẩm Trứ sinh viên lớp XD12D04; Hồ Vĩnh Hòa sinh viên lớp XD12D05. Học bổng mang tên bác Phạm Hùng là người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long, là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bác Phạm Hùng là tấm gương hết lòng vì nước vì dân, sinh viên vinh dự nhận học bổng Phạm Hùng được chắp thêm đôi cánh cho các em bay cao, bay xa trên con đường học vấn. 
Niềm tin cho những sinh viên khác có hoàn cảnh khó khăn phấn đấu trong học tập và rèn luyện đạo đức dưới mái trường Đại học Xây dựng Miền Tây.

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Lý luận Chính trị    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Xây dựng    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kiến trúc      
     Khoa Kinh tế  
 
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên      
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn