Biểu mẫu dành cho Sinh viên:

STT

BIỂU MẪU

TRÍCH YẾU

1

    Phiếu báo kết quả học tập, rèn luyện Sinh viên HKI năm học 2015 - 2016

 Mẫu báo cáo kết quả học tập, rèn luyện Sinh viên

2

Đơn đề nghị hỗ trợ miễn, giảm học phí

 Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập

3

   Đơn đề nghị miễn, giảm học phí

 Đơn đề nghị miễn, giảm học phí của trường ĐHXD Miền Tây

4

   Đơn xin xác nhận vay vốn ngân hàng

 Giấy xác nhận

5

   Đơn xin xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ Quân sự

 Giấy xác nhận sinh viên ĐHXD Miền Tây tạm hoãn nghĩa vụ Quân sự

6

   Phiếu chấm điểm rèn (theo niên chế)

 Đánh giá kết quả rèn luyện (theo niên chế)

   Phiếu chấm điểm rèn (theo tín chỉ)  Đánh giá kết quả rèn luyện (theo tín chỉ)
8    Sơ yếu lý lịch sinh viên  Sơ yếu lý lịch sinh viên
9    Mẫu đơn yêu cầu xác nhận sinh viên cận nghèo  Đơn đề nghị xác nhận hoàn cảnh khó khăn
10     Đơn xin gia hạn đóng học phí  Đơn xin gia hạn thời gian đóng học phí
11    Bản tự kiểm HSSV  Tự kiểm điểm, khuyết điểm đã vi phạm

 Biểu mẫu dành cho lớp:

STT

BIỂU MẪU

TRÍCH YẾU

1

Biên bản họp lớp đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV

 Xét kết quả rèn luyện của HSSV, những ý kiến khác về kết quả rèn luyện.

2

Biên bản sơ kết học kỳ

 Biên bản họp lớp sơ kết học kỳ

3

Biên bản bầu cán sự lớp

 Biên bản họp lớp bầu cán sự lớp

4    Biên bản họp đánh giá điểm rèn  Dùng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên
   Biểu mẫu 1: Biên bản họp lớp xét kỷ luật HSSV vi phạm kỷ luật  Về việc xét kỷ luật HSSV vi phạm kỷ luật
  Biểu mẫu 2: Biên bản họp lớp xét kỷ luật SV vi phạm kỷ luật  Về việc xét kỷ luật SV vi phạm kỷ luật
  Phiếu đăng ký dự thi học sinh giỏi  Đăng ký dự thi học sinh giỏi cấp trường năm học 2014-2015
8   Báo cáo sơ kết học kỳ I Tập thể lớp  Báo cáo sơ kết học kỳ I Tập thể lớp, phương hướng - nhiệm vụ học kỳ II

 Biểu mẫu dành cho Giáo viên chủ nhiệm:

STT

BIỂU MẪU

TRÍCH YẾU

1

Biên bản sinh hoạt chủ nhiệm

 Biên bản sinh hoạt chủ nhiệm từng tháng

2

   Phiếu báo cáo kết quả học tập, rèn luyện

 Phiếu báo cáo kết quả học tập, rèn luyện HSSV theo từng học kỳ

 3    Mẫu biên bản họp lớp về việc SV nghỉ học  Họp lớp về việc sinh viên nghỉ học

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Lý luận Chính trị    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Xây dựng    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kiến trúc      
     Khoa Kinh tế  
 
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên      
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn