SỐ HIỆU

VĂN BẢN
CỦA PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ SV

TRÍCH YẾU

76/QĐ-XDMT

Quy trình làm việc của GVCN về công tác sinh viên >> 

 Quy trình làm việc của GVCN về công tác sinh viên năm học 2014-2015

 413/QĐ-XDMT    Quy trình đánh giá rèn luyện sinh viên
- Quy trình >> 
- Biểu mẫu phiến đánh giá >> 

 Quy trình đánh giá rèn luyện sinh viên về khen thưởng, đình chỉ học tập.

Đang online: 133

Số lượt truy cập: 5887134