SỐ HIỆU

VĂN BẢN
CỦA PHÒNG CT-HSSV

TRÍCH YẾU

76/QĐ-XDMT

Quy trình làm việc của GVCN về công tác sinh viên 

 Quy trình làm việc của GVCN về công tác sinh viên năm học 2014-2015

 413/QĐ-XDMT    Quy trình đánh giá rèn luyện sinh viên
- Quy trình 
- Biểu mẫu phiến đánh giá 

 Quy trình đánh giá rèn luyện sinh viên về khen thưởng, đình chỉ học tập.

Đang online: 195

Số lượt truy cập: 5538134


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3 825 903 - 3 823 657 - 3 839 768     Fax: (0270) 3 827 457


Wedmaster: thong@mtu.edu.vn