SỐ HIỆU

VĂN BẢN
CỦA PHÒNG CT-HSSV

TRÍCH YẾU

76/QĐ-XDMT

Quy trình làm việc của GVCN về công tác sinh viên 

 Quy trình làm việc của GVCN về công tác sinh viên năm học 2014-2015

 413/QĐ-XDMT    Quy trình đánh giá rèn luyện sinh viên
- Quy trình 
- Biểu mẫu phiến đánh giá 

 Quy trình đánh giá rèn luyện sinh viên về khen thưởng, đình chỉ học tập.

Đang online: 111

Số lượt truy cập: 4715126


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com