PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH - SINH VIÊN


Địa chỉ liên hệ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long 
Email: phongcthssvmtu@gmail.comTRƯỞNG PHÒNG
ThS. TÔ MAI PHONG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
ThS. NGUYỄN QUÝ ĐÔNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
ThS. NGUYỄN VĂN SAUPHÂN CÔNG CÔNG TÁC

STT

Họ & Tên

Chức vụ

Trình độ
chuyên môn

1

Tô Mai Phong

Trưởng phòng

Thạc sĩ

2

Nguyễn Quý Đông

Phó Trưởng phòng

Thạc sĩ

3

Nguyễn Văn Sau

Phó Trưởng phòng

Thạc sĩ

4

Bùi Chí Hải

GVCN - CVHT

Thạc sĩ

5

Nguyễn Minh Giang

GVCN - CVHT

Thạc sĩ

6

Nguyễn Công Luận

GVCN - CVHT

Thạc sĩ

7

Trương Hoàng Phiếu

GVCN - CVHT

Thạc sĩ

8

Lê Trần Khánh Phương

GVCN - CVHT

Thạc sĩ

9

    Nguyễn Thanh Thủy

GVCN - CVHT

Đại học

10     Huỳnh Hữu Châu GVCN - CVHT Thạc sĩ
11     Nguyễn Anh Tuấn GVCN - CVHT Cử nhân

10

    Nguyễn Kim Sương

Nhân viên KTX 


11

    Phạm Thị Vân

Nhân viên KTX     Nguyễn Thanh Thủy

    Nguyễn Thanh Thủy

Đang online: 136

Số lượt truy cập: 5887364