PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH - SINH VIÊN


Địa chỉ liên hệ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long 
Email: phongcthssvmtu@gmail.comTRƯỞNG PHÒNG
TÔ MAI PHONG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
NGUYỄN QUÝ ĐÔNG

PHÂN CÔNG CÔNG TÁC

STT

Họ & Tên

Chức vụ

Trình độ
chuyên môn

1

Tô Mai Phong

Trưởng phòng

Cao học

2

Nguyễn Quý Đông

Phó Trưởng phòng

Thạc sĩ

3

Nguyễn Minh Giang

GVCN - CVHT

Thạc sĩ

4

Bùi Chí Hải

GVCN - CVHT

Thạc sĩ

5

Lê Đắc Hảo

GVCN - CVHT

Cao học

6

Nguyễn Công Luận

GVCN - CVHT

Thạc sĩ

7

Trương Hoàng Phiếu

GVCN - CVHT

Thạc sĩ

8

Lê Trần Khánh Phương

GVCN - CVHT

Thạc sĩ

9

   Nguyễn Thanh Thủy

GVCN - CVHT

Đại học

10

   Nguyễn Kim Sương

Nhân viên KTX 


11

   Phạm Thị Vân

Nhân viên KTX 

 Trung cấp


Đang online: 429

Số lượt truy cập: 3885845


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 070. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 070. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com